Tutkimus

Metrimies — ammattikuljettajien laihdutustutkimus

Effects of Weight Reduction on Sleep and Alertness in Long-distance Truck and Bus Drivers

Laihdutuksen ja elintapamuutoksien vaikutusta uneen, vireyteen ja valtimosairauksien vaaratekijöihin ylipainoisilla kaukoliikenteen ammattikuljettajilla selvittävä satunnaistettu kontrolloitu tutkimus


Metrimies

Tausta

Lähtökohtana tutkimuksessa oli huoli kuljettajien terveydestä ja hyvinvoinnista sekä työ- ja liikenneturvallisuudesta. Kaukoliikenteen kuljettajien työaikojen epäsäännöllisyys ja mahdolliset yötyöt altistavat väsymykselle ja muille uniongelmille. Päiväaikainen väsymys ja nukahtelu ovat merkittäviä tekijöitä liikenneonnettomuuksissa. Ylipaino ja toisaalta uniongelmat voivat olla yhteydessä vähäiseen liikuntaan ja ruokailutottumuksiin, jotka altistavat myös sydänsairauksille.

Vuonna 2009 käynnistynyt, kaksi vuotta kestänyt tutkimus oli osa Uni ja terveys: mukautuminen epäsäännöllisiin työaikoihin -tutkimushanketta, joka sai rahoitusta Suomen Akatemian Hyvinvointi, terveys ja työ -tutkimusohjelmasta vuosina 2008—2011. Koko hankkeen tavoitteena on tutkia epäsäännöllisten työaikojen, työstressin ja unen välisiä yhteyksiä ja niiden vaikutuksia terveyteen.

UKK-instituutin, Työterveyslaitoksen ja tutkimuskeskus Vitalmed Oy:n yhteistyönä toteutetun terveysneuvontahankkeen tutkimusmittaukset tehtiin Tampereella lukuun ottamatta työpäivän aikaisia vireysmittauksia.

 

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitettiin laihdutuksen ja elintapamuutoksien vaikutusta vireyteen ja valtimosairauksien vaaratekijöihin ylipainoisilla kaukoliikenteen kuorma- tai linja-auton kuljettajilla sekä sitä, voidaanko yksilöllisellä terveysneuvonnalla vaikuttaa elintapoihin siten, että kuljettajien terveys, hyvinvointi sekä työ- ja liikenneturvallisuus parantuvat.

Tutkimuksen tavoitteena oli, että vuoden kestoinen ravitsemukseen, liikuntaan ja uneen kohdistettu henkilökohtainen neuvonta johtaa pysyviin muutoksiin kuljettajien elintavoissa ja aikaansaa 10 %:n laihtumisen. Oletuksena oli, että laihdutus parantaa työaikaista vireyttä. Lisäksi pyrittiin vähentämään sydänsairauksien vaaratekijöitä ja kohentamaan kuntoa.

 

Aineisto

Tutkimukseen valittiin 140 miespuolista kaukoliikenteen kuorma- ja linja-auton kuljettajaa, jotka arvottiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä aloittaa laihdutuksen heti ja toinen vuoden seurantajakson jälkeen. Laihduttajat osallistuivat vuoden ajan kuukauden välein yksilölliseen elintapaneuvontaan ruokailusta, liikunnasta ja unen huollosta. Toisena tutkimusvuonna loppuosa tutkimukseen hyväksytyistä osallistui
kolmen kuukauden ajan elintapaneuvontaa. Lisäksi kaikille tutkittaville tehtiin kuntomittaukset ja verikokeet kolmesti (tutkimuksen alussa, vuoden kuluttua sekä kahden vuoden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta).

 

Hankkeessa tuotetut terveysaineistot

Tilattavissa UKK-instituutin verkkokaupasta:

Työmiehen liikunta -lehtinen

Työmiehen ruoka -lehtinen

Työmiehen uni -lehtinen

 

Tiedotteet

TtM Jatta Puhkalan väitös 18.8.2017
Elintapaohjauksen vaikutukset verenkiertoelimistön ja aineenvaihdunnan riskitekijöihin Tampereen yliopiston tiedote 1.8.2017

Kaukoliikenteen kuljettajien elintapaohjauksesta hyviä tuloksia 17.10.2014

 

Tutkimuksen aktiivinen vaihe on päättynyt ja päätulokset on julkaistu. Julkaisuja saattaa kuitenkin vielä tulla lisää.

Teksti tarkistettu 2/2018

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Katriina Kukkonen-Harjula, Jatta Puhkala, Kirsi Mansikkamäki (UKK-instituutti), Paula Kärmeniemi (TTL), Minna Aittasalo (UKK-instituutti), Markku Partinen (Vitalmed Oy), Christer Hublin (TTL), Mikael Sallinen (TTL, Agora Center), Seppo Olkkonen (TTL), Mikael Fogelholm (HY)
Yhteistyö Työterveyslaitos (TTL); Helsingin Uniklinikka ja tutkimuskeskus Vitalmed Oy; Helsingin yliopiston Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos; Agora Center, Jyväskylän yliopisto.
Rahoittajat Suomen Akatemia
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 10.2.2009 ja 29.4.2009 (ETL-koodi R09025)
Rekisteriseloste Metrimies-tutkimus, laadittu 23.1.2009
Hanke alkanut 2009
Hanke päättynyt 2017
KV-rekisterin tunnus NCT00893646
Julkaisuja
Effects of lifestyle counselling on cardiometabolic risk factors: overweigt professional drivers and postpartum women at increased risk for gestational diabetes (2017)
Työmiehen uni (2017)
Lifestyle counseling in overweight truck and bus drivers :effects on dietary patterns and physical activity (2016)
Facilitators and barriers of lifestyle counseling in overweight truck and bus drivers (2016)
Lifestyle counseling to reduce body weight and cardiometabolic risk factors among truck and bus drivers (2015)
Lifestyle counselling in abdominally obese professional male drivers (2013)
Metri on liikaa - ammattikuljettajien laihdutustutkimus (2013)
Metrimies-hankkeen ensimmäisiä tuloksia (2013)
Elintapamuutoksen haasteet: laadullinen selvitys Metrimies-laihdtutustutkimukseen osallistuneiden ammattikuljettajien kokemuksista elintapamuutosprosessin aikana (2012)
Metrimiehen ruoka (2012)
Metrimiehen liikunta (2009)
Lifestyle counselling in promoting obese commercial drivers' health - design and feasibility of a RCT (2011)
Effects of weight reduction on sleep and alertness in obese long-distance professional drivers – study design (NCT00893646) (2010)
Maantieliikenteen kuljettajien koettu työkyky, vireys ja uni (2010)
Vireänä maantielle: vireyden ja unen huolto kaukoliikenteen ammattikuljettajilla (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019