Tutkimus

Kaatumistapaturmat, vammat ja kuolemat Suomessa, epidemiologinen seuranta

Fall-induced injuries and deaths among the elderly in Finland since 1970

Jatkuvasti päivittyvä, luotettavasta tiedosta iäkkäiden kaatumistapaturmien ja kaatumiskuolemien määristä, kehitystrendeistä, syistä, riskitekijöistä, syntymekanismeista, seurauksista, haitoista ja kustannuksista koostuva epidemiologinen aikasarjatarkastelu.


Tausta

Vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveyden ja -talouden ongelma. Varsin huomattavan osan näistä muodostavat iäkkäiden kaatumisista aiheutuneet luunmurtumat ja kuolemat.
Kaikista Suomessa tapahtuneista kaatumistapaturmista, mm. eri murtumista, on kerätty vuodesta 1970 lähtien sairaaloiden poistoilmoitusrekisteritiedot. Kaatumiskuolematiedot on kerätty valtakunnallisesta kuolinsyyrekisteristä.

Ikääntyvien kaatumistapaturmat ovat viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana viisinkertaistuneet ja kaatumiskuolemien määrä on kaksinkertaistunut.

 

Tavoitteet

Tuottaa jatkuvasti päivittyvää, luotettavaa tietoa iäkkäiden kaatumistapaturmien ja kaatumiskuolemien määristä, kehitystrendeistä, syistä, riskitekijöistä, syntymekanismeista, seurauksista, haitoista ja kustannuksista.

 

Aineistot

Valtakunnallinen kuolinsyyrekisteri ja Sairaaloiden poistoilmoitusrekisteri (HILMO).

(Teksti tarkistettu 1/2018)

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Pekka Kannus, Mika Palvanen, Jari Parkkari, Markku Järvinen (TAYS), Seppo Niemi
Yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finohta, sosiaali- ja terveysministeriö, Tilastokeskus, TAYS:n kirurgian klinikka
Rahoittajat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, sosiaali- ja terveysministeriö
Rekisteriseloste ei henkilörekisteriä UKK-instituutissa
Hanke alkanut 1994
Julkaisuja
Declining Incidence in Fall-Induced Deaths of Older Adults: Finnish Statistics during 1971-2015 (scientific article) (2018)
Iäkkäiden kaatumiskuolemissa positiivista kehitystä (tutkimusreferaatti) (2018)
Continuously declining incidence of fall injuries in older adults (scientific article) (2018)
Continuously declining incidence of hip fracture in Finland: analysis of nationwide database in 1970 - 2016 (2018)
Fall-induced wounds and lacerations in older Finns between 1970 and 2014 (2018)
Epidemiology of calcaneal fractures in Finland. (2017)
Continuous decline in incidence of distal humeral fracture of older women in Finland (2017)
Low-trauma knee fractures in older Finnish women between 1970 and 2013 (2016)
Rising incidence of fall-induced maxillofacial injuries among older adults (2016)
Injury deaths in the adolescent population of Finland (2016)
Fall-induced fractures of the calcaneus and foot in older people (2016)
Low-trauma pelvic fractures in elderly Finns in 1970-2013 (2015)
Ikäihmisten kaatumisten aiheuttamat päävammat rajussa kasvussa (2014)
Kaatumisia ja kaatumisvammoja voidaan ehkäistä - keskiössä liikunta (2014)
Fall-induced injuries and deaths among older Finns between 1970 and 2012 (2014)
Fall-induced cervical spine injuries among older Finns between 1970 and 2012 (2014)
Lonkkamurtumat Suomessa vv. 1970-2011 (2013)
Incidence of Fall-Related Traumatic Brain Injuries Among Older Finnish Adults Between 1970 and 2011 (2013)
Fall-induced deaths among older adults: nationwide statistics in Finland between 1971 and 2009 and prediction for the future (2013)
Continuous decline in incidence of hip fracture (2013)
Fall-induced cervical spine injuries among older Finns (2012)
Declining age-adjusted incidence of fall-induced injuries among elderly Finns (2012)
Unintentional injury deaths among adults Finns in 1971-2008 (2011)
Iäkkäiden kaatumisvammojen epidemiologia ja ehkäisy (2011)
Epidemiology (2010)
Secular trends in distal humeral fractures of elderly women. Nationwide statistics in Finland between 1970 and 2007 (2010)
Falling, not osteoporosis, is the strongest risk factor for rib fracture (2010)
Falling is the true direct cause of rib fracture (2010)
Secular trends in distal humeral fractures of elderly women (2010)
Rate of proximal humeral fractures in older Finnish women between 1970 and 2007 (2009)
Declining incidence of low-trauma knee fractures in elderly women: nationwide statistics in Finland between 1970 and 2006 (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019