Tutkimus

Ulkoilun hyvinvointikokemukset ja esteet

Socio-psychological perspective of outdoor recreation

Useiden tutkimuslaitosten yhteistyönä toteutettu suomalaisten ulkoilun ja luonnossa liikkumisen määrää ja laatua selvittävä valtakunnallinen kysely. UKK-instituutin vastuulla oli STM:n toimeksiantona ulkoilun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia koskeva teematutkimus.

Tutkijaryhmä Tuija Sievänen (Metla), Olavi Paronen, Seppo Miilunpalo, Pekka Oja, Ilkka Vuori
Yhteistyö Metsäntutkimuslaitos (Metla), Tilastokeskus
Eettinen toimikunta UKK-instituutin eettinen toimikunta 25.10.1999
Rekisteriseloste Ei henkilötietoja sisältävää aineistoa instituutissa
Hanke alkanut 1998
Hanke päättynyt 2008
Julkaisuja
Analyzing the mediators beweeen nature-based outdoor recreation and emotional well-being (2014)
Luonnossa liikkuminen tekee hyvää mielelle ja ruumiille (2012)
Viherliikunnasta hyvinvointia (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019