Tutkimus

Kestävyysliikunnan ja lihaskuntoharjoittelun vaikutus sykevaihteluun ja barorefleksiherkkyyteen aikuistyypin diabeetikoilla

Effect of long-term endurance and strength training on metabolic control and arterial elasticity in patients with type 2 diabetes mellitus

Satunnaistettu, kontrolloitu vuosina 1999—2001 toteutettu interventiotutkimus aikuistyypin diabetesta sairastavilla miehillä, jossa tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako liikuntaharjoittelu sydämen sykevaihteluun ja vagaaliseen reflektiviteettiin ja sydämen diastoliseen funktioon.


Tausta ja tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, parantaako kestävyys/lihaskuntoharjoittelu neljä kertaa viikossa  aikuistyypin diabeetikon sydämen sykevaihtelua ja sydämen vagaalista reflektiviteettiä. Lisäksi tutkittiin, paraneeko sydämen pumppausfunktio ja voidaanko diastolista toimintaa parantaa, jos se on heikentynyt. Näihin vaikuttavia mekanismeja selvitettiin, kuten perifeerisen vastuksen, suonten myötäävyyden ja sokeritason muutoksia.

 

Asetelma ja aineisto

Satunnaistettu, naamioimaton, kontrolloitu kaksi vuotta kestävä liikuntainterventio. Tutkittavat olivat tyypin II diabeetikoita (miehiä), joilla ei todettu kliinisesti neuropatiaa ja joilla oli ruokavalio- tai tablettihoito (ei insuliinia). Kohonnut verenpaine oli hoidettu vain yhdellä lääkkeellä. Alkumittaukset tehtiin maaliskuussa -99 ja interventio (6 kk) alkoi samana vuonna, välimittaukset tehtiin  elo-syyskuussa -99 ja  loppumittaukset keväällä 2001.

+ Lue koko kuvaus

Tutkijaryhmä Antti Loimaala, Kaj Groundstroem, Heikki Huikuri, Pekka Oja, Tiit Kööbi, Jorma Lahtela, Marjo Rinne, Ilkka Vuori
Eettinen toimikunta Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) eettinen toimikunta 27.10.1998
Hanke alkanut 1999
Hanke päättynyt 2002
Julkaisuja
Effect of long-term endurance and strength training on metabolic control and arterial elasticity in patients with type 2 diabetes mellitus (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019