Tutkimus

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — esitutkimus

Physical activity and dietary counseling and supervised group exercise for first-time pregnant women — a feasibility study of a controlled trial

Kontrolloitu kokeellinen pilottitutkimus liikunnan ja ruokavalion vaikutuksista raskauden aikaiseen painonnousuun ja raskauden jälkeiseen painonkehitykseen.

 

Tausta

Lihavuus on yksi postmenopausaalisen rintasyövän riskitekijöitä. Liiallinen painonnousu raskauden aikana voi myös lisätä postmenopausaalisen rintasyövän riskiä. Suurentunut riski voi osittain johtua siitä, että raskaudesta jäänyt ylimääräinen paino säilyy aina vaihdevuosiin saakka.

Suuri raskauden aikainen painonnousu myös hidastaa painon palautumista raskauden jälkeen. Liikunta- ja ravinto-tottumukset voivat vaikuttaa raskauden aikaiseen painonnousuun ja raskauden jälkeiseen painonkehitykseen. Siten raskauden aikaiset liikunta- ja ravintotottumukset voisivat vaikuttaa myös rintasyöpäriskiin ja myös muiden kroonisten sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen, riskiin.

 

Tavoitteet

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli esitutkimus, jonka tarkoituksena oli kokeilla tutkimusprotokollan toimivuutta ja kehittää sitä edelleen pilottitutkimuksen jälkeistä laajempaa tutkimusta varten.

Ensisijaisena tavoitteena oli tutkia, miten ensisynnyttäjien tavoitteellinen liikunta- ja ravitsemusneuvonta ja ohjattu ryhmäliikunta vaikuttavat raskauden painonnousuun ja synnytyksen jälkeiseen painon palautumiseen raskautta edeltävälle tasolle.

Toisena tavoitteena oli selvittää, onko tavoitteellisella liikunta- ja ravitsemusneuvonnalla ja ohjatulla ryhmäliikunnalla vaikutusta elintapoihin (fyysiseen aktiivisuuteen ja ravintotottumuksiin), hyvinvointiin sekä rintasyöpäriskiä kuvaaviin biokemiallisiin osoittimiin.

 

Aineisto

Esitutkimus toteutettiin kuudessa neuvolassa, jotka jaettiin koe- ja kontrollineuvoloihin (neljä neuvolaa Tampereelta ja kaksi Hämeenlinnasta). Esitutkimuksessa mukaan otettiin samanaikaisesti kaksi erillistä ensisynnyttäjien ryhmää: raskaana olevia naisia (8.—10. raskausviikko) ja noin 2 kuukautta sitten synnyttäneitä naisia. Tutkimus kesti raskaana olevilla naisilla raskauden loppupuolelle (38. raskausviikko) ja synnyttäneillä naisilla lapsen noin 10 kuukauden ikään saakka.

Neuvontaan osallistuneiden äitien lasten kasvutiedot kerättiin vuonna 2010.

 

Kehittämishankkeet

Tutkimuksen tärkeänä käytännön tavoitteena on kehittää äitiysneuvoloiden käyttöön tarkoitetut liikuntasuositukset ja -ohjeet raskaana oleville ja juuri synnyttäneille naisille.

 

Jatkotutkimus: Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa - raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus, alkoi 2007

Lisätietoa

Duodecimin terveyskirjastosta löytyy laskuri lasten painoindeksin (ISO-BMI) määrittämiseksi.

TORI - Tampereen kupunkilehden 7.3.2012 julkaisema uutinen Syö yhden ja liiku kahden edestä

 

Projektin julkaisut ennen vuotta 2009

Aittasalo M, Pasanen M, Fogelholm M, Kinnunen T, Ojala K, Luoto R. Physical activity counseling in maternity and child health care. A controlled trial. BMC Women's Health 2008:8:14

Aittasalo M, Ojala K. Raskaana olevien liikunnan tehoa arvioitiin. Fysioterapia 2007;(5):4-6

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Riitta Luoto, Tarja Kinnunen, Minna Aittasalo, Mikael Fogelholm, Matti Pasanen, Katriina Ojala, Kirsi Mansikkamäki, Leila Lehtomäki, Päivikki Koponen, Elisabete Weiderpass, Harri Vainio, Leena Hilakivi-Clarke
Yhteistyö Karolinska Institutet, Georgetown University (Lombardi Cancer Center), Työterveyslaitos (TTL), Pirkanmaan ja Hämeen ammattikorkeakoulut
Rahoittajat Opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kulttuurirahasto, Tampereen kaupungin tiederahasto, National Institutes of Health (NIH)
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 23.3.2004 (ETL-koodi R04047)
Rekisteriseloste NELLI-ESITUTKIMUS-rekisteriseloste 9.3.2004
Hanke alkanut 2004
Hanke päättynyt 2009
KV-rekisterin tunnus ISRCTN21512277
Julkaisuja
Behavioral counseling to prevent childhood obesity (2012)
Lifestyle counseling during pregnancy and offspring weight development until four years of age: follow-up study of a controlled trial (2012)
Preventing excessive gestational weight gain - a secondary analysis of a cluster-ranodmised controlled trial (2012)
Prevalence and regional differences of gestational diabetes mellitus and oral glucose tolerance tests in Finland (2012)
Miksi lapsiperheiden äidit eivät osallistu ohjattuun liikuntaan? (2012)
Lifestyle counselling targeting infant´s mother during the child´s first year and offspring weight development until 4 years of age (2012)
Validity and repeatability of a short pregnancy leisure time physical activity questionnaire (2010)
Liikkuva nainen voi paremmin - läpi elämän (2010)
Prevention of excessive pregnancy-related weight gain (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019