Tutkimus

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus

Preventing gestational diabetes among women at risk — a cluster-randomized controlled trial in primary health care

Kokeellinen interventiotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko tehostetulla ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla ehkäistä raskausdiabeteksen puhkeamista riskiryhmään kuuluvilla äideillä.

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa

Tausta

Raskausdiabetes on raskaudenaikana todettu sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joka johtuu insuliinin riittämättömästä erityksestä suhteessa raskauden aikana kehittyvään insuliiniresistenssiin.

Raskausdiabetes altistaa raskausaikana sikiön kasvamisen makrosomiseksi ja siihen sairastuneet naiset ovat riskissä sairastua tyypin 2 diabetekseen myöhemmin. Raskausdiabeteksen riskitekijöitä ovat raskautta edeltävä ylipaino, suuri raskaudenaikainen painonnousu, äidin vanhempi ikä, aiempi makrosominen lapsi ja tyypin 2 diabetes lähisukulaisella.

Raskausdiabetes on yleistynyt Suomessa. Liikunnalla ja terveellisellä ruokavaliolla tiedetään olevan suotuisia vaikutuksia sokeriaineenvaihduntaan ja näin ollen mahdollisesti myös raskausdiabeteksen ehkäisyyn riskitekijöitä omaavilla naisilla. Tutkimuksen menetelmät on testattu esitutkimuksessa, jossa oli mukana 224 äitiä.
Linkki esitutkimukseen: Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa - esitutkimus>>

 

Tavoitteet

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli tutkia, voidaanko tehostetulla ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla ehkäistä raskausdiabeteksen puhkeamista riskiryhmään kuuluvilla äideillä. Toissijaisena tavoitteena oli tutkia ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan vaikutuksia äidin ravinto- ja liikuntatottumuksiin, lapsen gestaatioikään suhteutettuun painoon, äidin raskaudenaikaiseen ja jälkeiseen painonkehitykseen ja mahdolliseen insuliinin aloittamiseen. Lisäksi tavoitteena oli tutkia myös neuvonnan kustannusvaikuttavuutta.

 

Aineisto

Tutkimus toteutui 14 Pirkanmaalaisessa kunnassa (Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Valkeakoski, Virrat, Vesilahti ja Ylöjärvi), jotka jaettiin arpomalla koe- ja kontrollikuntiin (7+7). Jokaisesta kunnasta pyrittiin  saamaan mukaan vähintään 30 raskaana olevaa neuvolan asiakasta. Tutkimukseen otettiin mukaan raskaana olevia, jotka täyttivät vähintään yhden seuraavista kriteereistä: ylipaino, (painoindeksi eli BMI≥25kg/m²), ikä≥ 40, aiempi raskausdiabetes tai makrosominen sikiö (≥ 4500g), lähisukulaisella (vanhempi, sisarus) tyyppi 1 tai 2 diabetes.

Tutkimukseen ei otettu mukaan raskaana olevia, jotka eivät puhuneet suomea, olivat alle 18-vuotiaita tai jotka tiesivät muuttavansa nykyiseltä asuinalueeltansa tutkimusjakson aikana. Mukaan ei myöskään otettu raskaana olevia, joilla oli jokin seuraavista: raskautta edeltävä 1 tai 2 tyypin diabetes, monisikiöinen raskaus, liikunnan estävä vamma tai jokin muu lääkärin määrittelemä ongelmaraskaus, päihteiden väärinkäyttö tai jokin vakavan psyykkisen sairauden hoito tai kliininen historia. Tutkimus kesti raskauden alusta jälkitarkastukseen asti.

 

Hankkeessa tuotettu terveysliikunta-aineisto

Tilattavissa UKK-instituutin verkkokaupasta:

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen -lehtinen

Kotivoimisteluohjeet odottaville -juliste

Äidin ja vauvan kotivoimisteluohjeet -juliste

Liikuntasuositus raskaana oleville ja synnyttäneille äideille, tulostettavissa 13 eri kielellä

 

Tiedotteet

TtM Jatta Puhkalan väitös 18.8.2017
Elintapaohjauksen vaikutukset verenkiertoelimistön ja aineenvaihdunnan riskitekijöihin Tampereen yliopiston tiedote 1.8.2017

Raskaudenaikainen elämänlaatu 27.3.2014

Synnytyksen jälkeinen painonnousu huonontaa veren rasvaprofiilia 25.11.2013

Metabolinen oireyhtymä vaarana raskausdiabeetikoille 30.5.2013

Äitiysneuvoloiden elintapaneuvonta on vaikuttavaa 7.11.2012

Elintapojen parantaminen raskauden aikana on hyväksi äidin ja lapsen terveydelle 17.5.2011

 

Tutkimus oli ainoana suomalaistutkimuksena mukana kansainvälisessä yhteenvetoartikkelissa 2017.

Tampereen yliopiston tiedote
The International Weight Management in Pregnancy (i-WIP) Collaborative Group. Effect of diet and physical activity based interventions in pregnancy on gestational weight gain and pregnancy outcomes: meta-analysis of individual participant data from randomised trials. BMJ 2017;358:j3119


Press release in English 2017

Teksti tarkistettu 1/2018

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Riitta Luoto, Tarja Kinnunen, Päivi Kolu, Satu Lamberg, Minna Aittasalo, Kirsi Mansikkamäki, Katriina Ojala, Tiina Solakivi
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Diabetestutkimussäätiö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, National Institutes of Health (USA), Yrjö Jahnssonin säätiö, Juho Vainion Säätiö
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 12.12.2006 ,11.9.2007 ja 18.9.2007 (ETL-koodi R06230)
Rekisteriseloste NELLI-INTERVENTIO-rekisteriseloste 28.11.2006
Hanke alkanut 2007
Hanke päättynyt 2017
KV-rekisterin tunnus ISRCTN33885819
Julkaisuja
A pragmatic controlled trial to prevent childhood obesity within a risk group at maternity and child health-care clinics: results up to six years of age (the VACOPP study) (scientific article) (2018)
Pregnancy to postpartum transition of serum metabolites in women with gestational diabetes (2017)
Effects of lifestyle counselling on cardiometabolic risk factors: overweigt professional drivers and postpartum women at increased risk for gestational diabetes (2017)
Metabolic syndrome in Finnish women seven years after a gestational diabetes prevention trial. (2017)
Effectiveness and cost-effectiveness of a cluster-randomized prenatal lifestyle counseling trial (2016)
Alkuraskauden raskausdiabeetikoiden elintavat ja terveydentila sekä alkuraskauden raskausdiabetesta selittävät tekijät (2016)
Differences in sedentary time and physical activity among mothers and children using a movement-to-music video program in the home environment (2016)
Physical activity during pregnancy among Finnish women at increased risk of gestational diabetes (2014)
Physical Activity and Health-Related Quality of Life During Pregnancy (2014)
Lihavan äidin pitkä varjo (2014)
Pragmatic controlled trial to prevent childhood obesity in maternity and child health care clinics (2013)
Primary prevention of gestational diabetes mellitus: from research to practice (2013)
Postpartum Weight Retention is Associated with Elevated Ratio of Oxidized LDL Lipids to HDL-Cholesterol (2013)
Raskautta edeltävä ylipaino ennustaa metabolista oireyhtymää (2013)
Äitiysneuvolan elintapaneuvonnan kustannukset ja kustannusvaikuttavuus (2013)
Prevalence of metabolic syndrome one year after delivery in Finnish women at increased risk for gestational diabetes mellitus during pregnancy (2013)
Cost-effectiveness of lifestyle counselling as primary prevention of gestational diabetes mellitus (2013)
Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen (2013)
Behavioral counseling to prevent childhood obesity (2012)
Lifestyle counseling during pregnancy and offspring weight development until four years of age: follow-up study of a controlled trial (2012)
Preventing excessive gestational weight gain - a secondary analysis of a cluster-ranodmised controlled trial (2012)
Prevalence and regional differences of gestational diabetes mellitus and oral glucose tolerance tests in Finland (2012)
Effects of dietary counselling on food habits and dietary intake of Finnish pregnant women at increased risk for gestational diabetes (2014)
Iron intake, haemoglobin and risk of gestational diabetes: a prospective cohort study (2012)
Is intensive counseling in maternity care feasible and effective in promoting physical activity among women at risk for gestational diabetes? (2012)
Raskausdiabeteksen riskiryhmä käyttää runsaasti vitamiini- ja mineraalivalmisteita (2012)
Health care costs associated with gestational diabetes mellitus among high-risk women (2012)
Lifestyle counselling targeting infant´s mother during the child´s first year and offspring weight development until 4 years of age (2012)
Painonkehitys lapsuudesta raskausaikaan (2011)
Raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus: sekä lapsi että äiti hyötyvät elintapaneuvonnasta (2011)
Cost of gestational diabetes-related antenatal visits in health care based on the Finnish Medical Birth Register (2011)
Raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvien osallistuminen ohjattuun liikuntaan synnytyksen jälkeen (2011)
NELLI-tutkimuksen tuloksia ja terveydenhoitajien kokemuksia Pirkanmaalta (2011)
Primary prevention of gestational diabetes mellitus and large-for-gestational -age newborns by lifestyle counseling (2011)
Liikunta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen (2011)
Effect of dietary intervention on serum lignan levels in pregnant women - a controlled trial (2010)
Validity and repeatability of a short pregnancy leisure time physical activity questionnaire (2010)
Prevention of gestational diabetes (2010)
Sukupuolten väliset terveyserot (2010)
Health and lifestyle among infertile men and women (2010)
Neuvonta, elintavat ja liikunta (Nelli): raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus neuvolassa (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019