Tutkimus

Luu ja painonpudotus — esitutkimus

Obesity and bone strength: influence of weight loss on bone mass and structure — a feasibility study

Kaksiosaisen tutkimuksen ensimmäinen osa toteutettiin kolme kuukautta kestäneenä prospektiivisena seurantatutkimuksena, jonka tavoitteena oli selvittää, aiheuttaako laihduttaminen luukatoa lihaville naisille, heikkeneekö luun rakenne ja väheneekö sen lujuus.


Taustaa

Lähes puolet suomalaisesta aikuisväestöstä on liikapainoisia, joten tehokkaiden laihdutus- ja painonhallintaohjelmien tarve on ilmeinen. Liikapaino on monien sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin ja nivelrikon vaaratekijä. Toisaalta liikapainoisilla on todettu olevan suurempi luun mineraalitiheys (BMD) ja pienempi luukato kuin normaalipainoisilla. Onkin arveltu, että laihduttaminen olisi haitallista luustolle ja siten jopa lisäisi osteoporoottisen murtuman vaaraa. Mahdollisia selittäviä tekijöitä ovat mm. ravintoaineiden, erityisesti kalsiumin, puute tai vähentynyt luuston kuormitus laihtuessa. Toisaalta pienentynyt mineraalitiheys voi olla nykyisiin luuntiheysmittauksiin liittyvä mittaustekninen harha.

 

Tavoitteet ja asetelma

Kaksiosaisen tutkimuksen ensimmäinen osa toteutettiin kolme kuukautta kestäneenä prospektiivisena seurantatutkimuksena, jonka tavoitteena oli selvittää, aiheuttaako laihduttaminen luukatoa lihaville naisille, heikkeneekö luun rakenne ja väheneekö sen lujuus. Esitutkimuksen aineiston analyysien perusteella painon muutos näytti olevan yhteydessä luun aineenvaihdunnan muutoksiin. Tulokset eivät selkeästi tue laihduttamisen olevan haitallista luustolle, mutta jotakin luustossa tapahtui.

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Kirsti Uusi-Rasi, Pekka Kannus (vastaava lääkäri), Katriina Kukkonen-Harjula, Matti Pasanen, Harri Sievänen, Mikael Fogelholm
Yhteistyö Tampereen kaupungin ja Kangasalan terveyskeskukset
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 17.5.2005 ja 5.7.2005 (ETL-koodi R05079)
Rekisteriseloste LUPA-rekisteriseloste 28.4.2005
Hanke alkanut 2005
Hanke päättynyt 2008
Julkaisuja
Influence of weight reduction on muscle performance and bone mass, structure and metabolism in obese premenopausal women (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019