Tutkimus

Luu ja painonpudotus — laihdutuksen vaikutukset luun massaan ja rakenteeseen sekä lihasvoimaan

Obesity and bone strength — influence of weight loss on bone mass and structure

Vuoden pituinen seurantatutkimus, jossa selvitettiin luumuutosten taustalla mahdollisesti olevia tekijöitä: ravitsemusta laihdutuksen aikana, hormonaalisia muutoksia, liikunnan spontaania lisääntymistä painon alentuessa ja luustokuormituksen vähentymistä vai esim. geenien monimuotoisuutta.


Taustaa

Lähes puolet suomalaisesta aikuisväestöstä on liikapainoisia, joten tehokkaiden laihdutus- ja painonhallintaohjelmien tarve on ilmeinen. Liikapaino on monien sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin ja nivelrikon vaaratekijä. Toisaalta liikapainoisilla on todettu olevan suurempi luun mineraalitiheys (BMD) ja pienempi luukato kuin normaalipainoisilla. Onkin arveltu, että laihduttaminen olisi haitallista luustolle ja siten jopa lisäisi osteoporoottisen murtuman vaaraa. Mahdollisia selittäviä tekijöitä ovat mm. ravintoaineiden, erityisesti kalsiumin, puute tai vähentynyt luuston kuormitus laihtuessa. Toisaalta pienentynyt mineraalitiheys voi olla nykyisiin luuntiheysmittauksiin liittyvä mittaustekninen harha.

 

Tavoitteet ja asetelma

Tämän kaksiosaisen tutkimuksen jatko-osa oli vuoden pituinen seurantatutkimus, jossa selvitettiin tarkemmin, mitä luumuutosten takana on. Onko selittävä tekijä sittenkin puutteellinen ravitsemus laihdutuksen aikana, mahdollisesti laihdutukseen ja rasvakudoksen määrän vähenemisestä johtuvat hormonaaliset muutokset vai lisääntyykö liikunta spontaanisti, kun paino alenee, korvaten siten ylipainon aiheuttaman luuston lisäkuormituksen, vai onko selittävä tekijä jokin muu, esim. geenien monimuotoisuus tai rakennevaihtelu.

Jatkotutkimuksessa 60 tervettä premenopausaalista (25—45-vuotiasta) lihavaa naista laihdutti ohjatuissa pienryhmissä 12 viikkoa. Laihdutusjakson ja sitä seuraavan painonhallintajakson (9 kuukautta) aikana tutkittavat pitivät kirjaa päivittäisestä liikunnastaan, ja liikunnan aiheuttama kuormitus rekisteröitiin askelmittarin ja luun kuormitusta mittaavan kiihtyvyysanturin avulla. Laihdutusryhmät aloittivat ohjelman maaliskuussa 2007.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa, ja niitä raportoidaan kansallisissa ja kansainvälisissä kokouksissa. Tutkimuksen tuloksia käytetään hyödyksi myös UKK-instituutin koulutuksissa, erityisesti kun suunnitellaan perusterveydenhuollossa työskenteleville laihdutusohjaajille suunnattua täydennyskoulutusta.

Opetus- ja kultturiministeriö on rahoittanut tutkimusta vuosina 2005—2008.

Suomenkielinen tiedote tutkimuksen tuloksista 23.4.2010>>

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Kirsti Uusi-Rasi, Pekka Kannus (vastaava lääkäri), Katriina Kukkonen-Harjula, Matti Pasanen, Harri Sievänen, Mikael Fogelholm, Anne Rauhio
Rahoittajat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, opetusministeriö
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 6.2.2007 (ETL-koodi R07030)
Rekisteriseloste LUPA2-rekisteriseloste 16.1.2007
Hanke alkanut 2007
Hanke päättynyt 2009
Julkaisuja
Is childhood obesity associated with bone density and bone strength in adulthood? (2014)
Association of the FTO and ADRB2 genes with body composition and fat distribution in obese women (2013)
Overweight in childhood and bone density and size in adulthood (2012)
Estrogen receptor-1 genotype is associated with bone structure in premenopausal obese women (2011)
Three-month weight reduction does not compromise bone strength in obese premenopausal women (2010)
Is childhood obesity associated with bone density and bone strength in adulthood? (2010)
Obesity in adolescence and bone strength in adulthood (2010)
Laihduttamisen vaikutus luuntiheyteen ja rakenteeseen lihavilla premenopausaalisislla naisilla (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019