Tutkimus

Selkävaivojen ja tapaturmien määrä ja vaikeusaste varusmiespalveluksen aikana

Injury Prevention Among Conscripts

Epidemiologinen, prospektiivinen seurantatutkimus selkävaivojen ja tapaturmien määrästä ja vaikeusasteesta varusmiespalveluksen aikana.

Tausta

Keskimäärin 600—700 nuorta miestä keskeyttää varusmiespalveluksen vuosittain tuki- ja liikuntaelimistön vammojen takia. Lisäksi selkävaivat ja erilaiset TULE-vammat ovat infektioiden ohella yleisin syy palveluksesta poissaoloihin.

Tutkimuksella selvitettiin, vähentääkö palveluksen alkuvaiheessa toteutettava liikuntakuntoharjoittelu ja palvelusajan kestävä kehon hallintaan ja vammojen ehkäisyyn tähtäävä neuvontainterventio selkävaivojen ja tapaturmien esiintyvyyttä varusmiespalveluksen aikana.

 

Aineisto

Tutkimus toteutettiin Porin Prikaatissa kahdessa osassa:

  • vuosina 2006—2007 kerättiin epidemiologinen vertailuaineisto II/2006 ja I/2007 saapumiserän varusmiehiltä, jotka kuuluvat pioneeri-, panssarintorjunta, viesti- ja kranaatinheitinkomppanioihin ja 
  • vuosina 2007—2008 toteutettiin samoissa komppanioissa alkuperäisen suunnitelman mukainen interventiotutkimus varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisemiseksi.

Porin Prikaatissa Säkylässä seurannassa oli neljä yksikköä, joissa ensimmäisen tutkimusvuoden (seurantavuosi) aikana tutkimukseen osallistuneita varusmiehiä oli yhteensä 955. Seuranta-aika tutkimuksessa oli 6 kuukautta.

Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisy
— interventiotutkimus>>


teksti tarkistettu 6/2018

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Jari Parkkari
Jari Parkkari
ylilääkäri
lääketieteen tohtori, Chief Physician, D.Med.Sc.
Puh. 050 592 3848
Asiantuntemus
  • kansanterveystieteen dosentti (Tampereen yliopisto)
  • liikuntalääketiede
  • liikuntaturvallisuus
  • doping
Tutkijaryhmä Jari Parkkari, Jaana Suni, Henri Taanila, Ville Mattila, Olli Ohrankämmen, Petteri Vuorinen ja Harri Pihlajamäki (Puolustusvoimat)
Yhteistyö Puolustusvoimat, Sotilaslääketieteen keskus, Porin Prikaati, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedekeskus
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 11.4.2006 (ETL-koodi R06063)
Rekisteriseloste VASTE1-rekisteriseloste 31.3.2006
Hanke alkanut 2007
Hanke päättynyt 2015
Julkaisuja
Selkävammojen ja tapaturmien ehkäisy armeijassa (2015)
Risk factors of actue and overuse musculoskeletal injuries among young conscripts (2015)
Musculoskeletal disorders in male Finnish conscripts (2013)
Musculoskeletal disorders in male Finnish conscripts (2013)
Opas selkävammojen ja tapaturmien ehkäisyyn (2011)
Huono kunto varusmiespalveluksen keskeyttämisen taustalla (2011)
VASTE - Varusmiesten selkävaivojen ja tapaturmien ehkäisytutkimus (2009)
Musculoskeletal disorders in physically active conscripts: a one-year follow-up study in the Finnish Defence Forces (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019