Tutkimus

Terveys 2000 ja Terveys 2011: Väestön fyysinen aktiivisuus, kunto ja terveys

Health 2000: Physical activity, fitness and health

Väestön fyysinen aktiivisuus, kunto ja terveys, UKK-jatkotutkimus osana Terveys 2000-tutkimusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys 2011 -hanke on valtakunnallinen seuranta- ja poikkileikkaustutkimus, joka perustuu kymmenen vuotta sitten toteutettuun Terveys 2000 -tutkimukseen.

 

Tausta

Valtakunnallinen THL:n edeltäjän Kansanterveyslaitoksen johdolla toteutettu Terveys 2000 -tutkimus kohdistui koko maan 30 vuotta täyttäneeseen väestöön, josta tutkimukseen valittiin noin 8000 hengen otos. UKK-jatkotutkimukseen kutsuttiin ne Terveys 2000 -tutkimuksen terveystarkastuksiin osallistuneet henkilöt, joilla ei ollut vakavia liikkumiskyvyn rajoituksia. Tutkimuksessa mitattiin 15 tutkimuskunnan väestön terveyskuntoa monipuolisilla kenttätesteillä. Tutkimus loi edellytyksiä väestön terveyskunnon seurantatutkimukseen, jolla voidaan selvittää syy-seuraus-suhteita.

 

Tavoite

Päätavoitteena on ollut luoda UKK-terveyskuntotesteille alustavat terveysperusteiset suositusarvot terveyden ja toimintakyvyn kannalta riittävistä kuntotasoista. Lisäksi on haluttu selvittää "liikunta-kunto-terveys" -mallin mukaisesti (Bouchard ja Shephard 1994), miten väestön harrastaman fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan määrä ja laatu ovat yhteydessä terveyskuntoon sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyyn ja oireisiin.

 

Aineisto

Alkuperäinen aineisto kerättiin vuosina 2000 ja 2001. Tutkimukseen kutsuttiin noin 1100 varsinaiseen Terveys 2000 -tutkimukseen osallistunnutta henkilöä, jotka täyttivät sisäänottokriteerit, heistä 660 osallistui tutkimukseen. Terveyskuntoa mitattiin monipuolisella, hyvin vakioidulla kenttätestipatterilla. Fyysinen aktiivisuus selvitettiin kyselylomakkeella. Osalle terveitä vapaaehtoisia 30—65-vuotiaita tamperelaisia, nokialaisia ja valkeakoskelaisia naisia (100) ja miehiä (100) tehtiin kävelymattotestit maksimaalisen hapenkulutuksen selvittämiseksi.

 

Kehittämishankkeet

Tutkimuksessa kerättyjä terveyskuntotestien tuloksia voidaan käyttää yhdessä aikaisempien väestötutkimusten tulosten kanssa aikaisempaa edustavien viitearvojen laatimiseen eri testeille ja suositusten kehittämiseen terveyden ja toimintakyvyn kannalta riittävistä kuntotasoista.

 

Terveys 2011

THL: Terveys 2011 -tutkimus selvittää 10 000 suomalaisen terveydentilaa ja toimintakykyä

Terveys 2011 -tutkimuksen hankekuvaus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilla

Tiedote UKK-instituutin osuudesta Terveys 2011 -tutkimuksessa (16.8.2011).>>

Ajankohtaista, THL:n tiedote 31.1.2012: Vaihdevuodet innostavat elämäntapojen muutoksiin

 

 

 

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 040 505 9157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen vara puheenjohtaja
Tutkijaryhmä Tommi Vasankari, Harri Sievänen, Jaana Suni, Pauliina Husu
Yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Eettinen toimikunta UKK-instituutin eettinen toimikunta 25.10.1999 ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 29.8.2000 (ETL-koodi=R00125)
Rekisteriseloste TERVEYS2000-rekisteriseloste 8.10.2004
Hanke alkanut 2000
Julkaisuja
Frequent sit-to-stand transitions and several short standing periods measured by hip-worn accelerometer are associated with smaller waist circumference among adults (scientific article) (2019)
Sedentary behaviour, physical activity, and risk of coronary artery disease and diabetes mellitus (väitöskirja) (2018)
Aerobic physical activity assessed with accelerometer, diary, questionnaire and interview in a Finnish population sample (scientific article) (2018)
At least 10-min physical activity bouts and breaks in sedentary behavior are associated with diabetes/elevated blood glucose. (2017)
Association of objectively measured sedentary behavior and physical activity with cardiovascular disease risk (2017)
Self-reported health-enhancing physical activity recommendation adherence among 64.380 Finnish adults (2017)
Objectively measured sedentary behavior and physical activity in a sample of Finnish adults (2016)
Reippaat vähintään 10 minuutin liikkumisjaksot ja istumisen tauottaminen ovat yhteydessä pienempään diabeteksen esiintyvyyteen (2016)
Objectively measured sedentary behavior and physical activity in 7- to 14-year-old school children (2014)
Physical activity patterns based on a novel accelerometer data modeling, part 2 (2013)
Physical activity patterns based on a novel accelerometer data modeling, part 1 (2013)
Adherence to health-enhancing physical activity recommendation in Finnish adult population (2013)
Physical inactivity patterns based on a novel accelerometer data modeling: characteristic differences of the proposed inactivity categories (2013)
Naisen terveys keski-iässä : Terveys 2000 -tutkimus: tuloksia vuoden 2008 seurantatutkimuksesta (2011)
Association of leisure-time physical activity with balance and lower extremity strength: a validation of the neuromuscular part of the physical activity pie (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019