Tutkimus

LIIKUNTATIETEET (aihealue)

Julkaisuja
Comparison of motor competence in children aged 6 to 9 years across northern, central, and southern European regions (scientific article) (2019)
The effects of training background on oxidized lipoprotein lipids and antioxidant capacity in athletes and keep-fit runners (väitöskirja) (2018)
Effects of a two-year home-based exercise training program on oxidized LDL and HDL lipids in coronary artery disease patients with and without type-2 diabetes (scientific article) (2018)
Simple and rationale-providing SMS reminders to promote accelerometer use: A within-trial randomised trial comparing persuasive messages (scientific article) (2018)
Paikallaanolo täyttää suomalaisten päivän (tieteellinen artikkeli) (2018)
Tehostettu voimaharjoittelujakso vähensi yöllistä sykevariaatiota nuorilla miehillä (konferenssiabstrakti) (2018)
The association between early/late sports specialization and physical activity among young athletes (kongressiabstrakti) (2018)
Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto (erillisteos) (2018)
Six-minute walk test: a tool for predicting maximal aerobic power (VO2max) in healthy aduts (Scientific article) (2018)
Relationship between youth sports participation and mental health in young adulthood among Finnish males (2018)
Nuoren urheilijan alipalautumistila (2017)
Improved muscular strength did not improve resting cardiac vagal activity in young healthy men (2017)
Physical fitness in young men between 1975 and 2015 with focus on the years 2005 - 2015 (2018)
Sedentary Behavior Research Network (SBRN) - Terminology Consensus Project process and outcome (2017)
Physical activity, sedentary behaviours, and socioeconomic status among Finnish girls and boys aged 6 - 8 years (2017)
Randomised controlled feasibility study of a school-based multi-level intervention to increase physical activity and decrease sedentary behaviour among vocational school students (2017)
Physiological load and psychological stress during a 24-hour work shift among Finnish firefighters (2017)
High-intensity endurance training increases nocturnal heart rate variability in sedentary participants (2016)
Exercise: a comprehensive tool for ageing women to take care of their health (2017)
Säännöllinen ja jatkuva työmatkapyöräily voi näkyä vähäisempinä sairauspoissaolopäivinä (2017)
Liikunta lääkkeenä - mitä, miten, kuin paljon ja kenelle (2016)
Liikettä kaikille! (2016)
ECSS 2016: Liikkumattomuus on globaali ongelma (2016)
Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa aikuisille - haasteita ja ratkaisuja (2016)
Effect of Continuous and Intermittent Exercises on Oxidised HDL and LDL Lipids in Runners (2016)
Strenuous physical exercise accelerates the lipid peroxide clearing transport by HDL (2016)
'Let's Move It' - a school-based multilevel intervention to increase physical activity and reduce sedentary behaviour among older adolescents in vocational secondary schools (2016)
Vastine edelliseen (2016)
Jaloittele välillä! - perusteluja ja ratkaisuja istumisen ja muun paikallaanolon vähentämiseen (2016)
Workplace interventions for reducing sitting at work (2016)
Liikunta: käypä hoito -suositus (päivitystiivistelmä) (2016)
Liikunta. Käypä hoito -suositus (2016)
A systematic review of school-based interventions targeting physical activity and sedentary behaviour among older adolescents (2016)
Askellusharjoittelulla voidaan jopa puolittaa ikäihmisten kaatumiset (2016)
Health promotion activities of sports clubs and coaches and health and health behaviours in youth participating in sports clubs (2015)
Evening typology and morning tiredness associates with low leisure time physical activity and high sitting (2015)
Askellusharjoittelulla voidaan jopa puolittaa ikäihmisten kaatumiset. (2016)
Liikunnallisten oppituntien vaikutus oppilaiden liikkumiseen ja oppimiseen (2016)
Hengityksen vinkuminen ei aina ole astmaa (2016)
Monitasoiset toimenpiteet vähentävät istumista työpaikoilla (2016)
Liiku terveydeksi - kuinka paljon? (2016)
Liikunnan Käypä hoito -suositus on päivitetty (2016)
Monipuolinen liikunta lisää liikuntalääkkeen tehoa ja turvallisuutta (2016)
Työssä käyvien liikuntaan sijoittaminen on kannattava investointi. (2015)
Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen (2015)
Liikunnasta hyötyä hauraus-raihnausoireyhtymästä kärsiville (2015)
Urheiluseurassa tapahtuva harjoittelu ja lepo-EKG yläasteikäisillä nuorilla: TELS-tutkimus (2015)
The cross-sectional area of the gluteus maximus muscle varies according to habitual exercise loading (2015)
Liikuntaneuvontaa vastaanotolla - riittääkö 5 minuuttia? (2015)
Vähäisen liikkumisen terveyshaitat (2015)
Liikunta pitkäaikaissairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa (2015)
Kasvuikäisten liikunta (2015)
Fitness ja fatness - hyvä lihaskunto voi pienentää ylipainon aiheuttamaa sairastumisriskiä (2015)
Move! tulee - miten varmisetaan laadukas arviointi? (2015)
HIIT-harjoittelu parantaa tehokkaasti maksimaalista hapenkulutusta (2015)
A 12-month exercise intervention decreased stress symptoms and increased mental resources among working adults (2015)
Post-exercise heart rate variability (2015)
Erikoislääkäriuutisia: Liikuntalääketiede. (2015)
Kehon rytmiä metsästämässä (2015)
Liikunta kuntoutustoimena (2015)
Ulkoilumahdollisuuksien lisääminen edistää väestön liikkumista kustannustehokkaasi (2015)
Onko urheilu terveellistä? (2015)
Workplace interventions for reducing sitting at work (2015)
Liikunta raskauden aikana (2014)
Kestävyysharjoittelun kuormittavuuden arviointi sykevariaation avulla (2014)
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin poikkileikkaustutkimuksessa -tuloksia Alueellisesta terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (2014)
Liikunta on osa liikkumista - paikallaanolon määritelmää täsmennetään parhaillaan (2014)
Ninth annual meeting of HEPA Europe (2014)
Associations of physical activity with self-rated health and well-being in middle-aged Finnish men (2015)
Riittääkö liikunnan edistäminen istumisen vähentämiseen? (2014)
Liikuntaneuvonnan vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen ja kuntoon (2014)
Musiikki keventää ja tehostaa kuntosaliharjoittelua (2014)
Liikunnan edistämishankkeidne arvioinnin aakkoset (2014)
Associations of physical activity and sedentary behavior with academic skills (2014)
Liikkuuko potilaasi terveytensä kannalta riittävästi? (2014)
Runsas istuminen lisää kuolemanriskiä (2014)
A systematic overview of institutions and bodies active in physical activity promotion in Europe (2014)
Physical activity and sleep profiles in Finnish men and women (2014)
Turning the tide: national policy approaches to increasing physical activity in seven European countries (2015)
Istuminen ja terveysliikuntasuositusten toteutuminen suomalaisilla aikuisilla vuonna 2013 (2014)
Associations of motor and cardiovascular performance with academic skills in children (2014)
Workplace interventions for reducing sitting at work (2014)
9th Annual meeting and 4th Conference of HEPA Europe (2013)
Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa - tutkimuskatsaus 2000-2012 (2014)
TKM - opettajan aineisto (2013)
Sport, exercise, and physical activity among Finnish children and adolescents - a systematic review (2013)
Interventions related to sport, exercise and physical activity among Finnish children and adolescents - a systematic review (2013)
12-mo intervention of physical exercise increased work ability - especially subjects with poor to moderate baseline work ability (2013)
A physician-prescribed medication use by the Finnish Paralympic and Olympic athletes (2013)
The associations of oxidized high-density lipoprotein lipids with risk factors for atherosclerosis (2013)
Maksimivoiman ja lihaskestävyyden yhteys sydän- ja verenkiertoelimistön riskitekijöihin nuorilla miehillä. (2013)
Valtimosairausriskissä oleville keski-ikäisille miehille kohdennetun terveysneuvonnan ja liikuntaintervention vaikutukset masennusoireiluun, koettuun terveyteen ja hyvinvointiin sekä liikunta-aktiivisuuteen (2013)
Liikuntaharjoittelu kuntoutustoimena (2013)
Exhaled nitric oxide indicates poorly athlete's asthma (2013)
The use of dietary supplements and medication among Finnish elite athletes (2012)
Quick Exercise Prescriptions for Specific Medical Conditions (2013)
Aivot aktivoivat liikkumaan, liikunta aktivoi aivoja (2013)
Sykevariaation akuutti palautuminen kestävyysharjoitusten jälkeen harjoitelleilla ja harjoittelemattomilla (2012)
Acute post-exercise HRV dynamics of trainied and non-trained individuals after different endurance exercises (2012)
Asthma medication is increasingly prescribed for Finnsih Olympic athletes - for a reason? (2012)
Tietosuoja ja eettiset kysymykset (2012)
Effects of dietary and physical activity intervention during pregnancy on circulating leptin and adiponectin levels (2012)
Usability and feasibility of mobile phone diaries in an experimental physical exercise study. (2012)
Keski-ikäisten miesten liikunta-aktiivisuuden yhteys masennusoireiluun sekä koettuun terveyteen ja hyvinvointiin (2012)
Liikunta - masennuksen käypää hoitoa (2012)
Terveyskunnon testaus on osa terveyden edistämistä (2012)
Testien valinta erilaisille kohderyhmille (2012)
Ryhmien testaus (2012)
Liikuntaneuvonta (2012)
Terveysliikuntasuosituksen mukainen kestävyysliikunta (2012)
Kestävyysliikunnan yleinen annostelu, termit tutuiksi (2012)
Hengitys- ja verenkiertoelimistö (2012)
Kehon koostumus (2012)
Tuki- ja liikuntaelimistö: lihasvoima (2012)
Tuki- ja liikuntaelimistö: notkeus (2012)
Liikehallintakyky (2012)
Johdanto hermolihasjärjestelmän toimintaan (2012)
Terveyskunnon testauksen turvallisuusmalli (2012)
Kuntotestauksen laatuun vaikuttavat tekijät (2012)
Terveyskunnon mittaus: objektiivista tietoa ykslön fyysisen toimintakyvyn edellytyksistä (2012)
Toimintakyky ja terveysliikuntasuositukset (2012)
Terveyskunnon testaus: menetelmä terveysliikunnan edistämiseen (2012)
Life events and change in physical activity during leisure (2012)
Decreased training volume and increased carbohydrate intake increases oxidized LDL levels (2012)
Good aerobic or muscular fitness prevents overweight men from elevated oxidized LDL (2012)
Heart rate variability is related to training load variables in interval running exercises (2012)
Elämäntapahtumat ja muutos vapaa-ajan fyysisessä aktiivisuudessa: systemaattinen kirjallisuuskatsaus (2011)
Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto (2011)
Terveysliikunnan toteuttaminen (2011)
Use of dietary supplements in Olympic athletes is decreasing (2011)
Dietary supplementation habits and perceptions of supplement use among elite Finnish athletes (2011)
FireFit kartoittaa pelastajan fyysistä työkykyä (2011)
Terveysliikunnan suositukset täyttyvät heikosti: suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 -katsaus (2011)
Syöpä (2011)
Naisten terveysliikunnan erityiskysymyksiä (2011)
Terveyskunto ja fyysinen toimintakyky (2011)
Aikuisväestön koettu ja mitattu kunto (2011)
Aikuisten vapaa-ajan liikuntaympäristöt (2011)
Terveysliikunta (2011)
Liikunta. Käypä hoito -suosituksen tiivistelmä (2011)
Liikunnan vaikutukset elimistön tulehduksellisiin tekijöihin vähäiset! (2011)
Tyypin 2 diabeetikon liikuntaneuvontaan kannattaa liittää ohjattua liikuntaa (2011)
Koulumatkaliikuntaa edistetään innokkaasti (2011)
Suuri osa aikuisista ei liiku suositusten mukaisesti (2011)
Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista? (2011)
Miten liikkeelle? (2011)
Association of physical fitness with health-related quality of life in Finnish young men (2010)
Physical fitness profiles of young men: associations between physical fitness, obesity and health (2010)
Implementation of group based exercises by peer instructors (2009)
Kuntotestauksen hyvät käytännöt (2010)
Neljännesvuosisata tietoa liikunnan hyödyistä - mitä vielä puuttuu? (2010)
Can HRV be used to evaluate training load in constant load exercises? (2010)
Liikunnan merkitys hyvinvoinnille (2010)
Mikä liikuntaa tutkivia kiinnostaa? (2010)
Työikäisten liikunta-aktiivisuus, fyysisen aktiivisuuden suositukset ja tulevaisuuden haasteet (2010)
Liikuntasuositukset iäkkäille (2010)
Vyötärönympäryksen yhteys sydän- ja verenkiertoelimistön riskitekijöihin sekä fyysiseen kuntoon nuorilla miehillä (2010)
Waist circumference is independently associated with physical fitness and cardiometabolic profile in young men (2010)
Young men´s physical fitness profile and its association with health (2010)
Väestön liikunta ei jakaudu tasaisesti (2010)
Liikkumalla lisää työvuosia (2010)
Vanhempien ympäristöpelot lasten liikkumisen rajoittajina (2010)
Kuntotestit ikääntyvien liikkumis- ja toimintakyvyn tukena (2010)
Työvälineitä fyysisen aktiivisuuden arviointiin ja liikuntaneuvontaan (2010)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019