Tutkimus

LIIKUNTA JA TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ (aihealue)

Julkaisuja
Monia kohtaamisia juhlavuonna (aikakauslehtiartikkeli) (2018)
Peripheral Quantitative Computed Tomography: Review of Evidence and Recommendations for Image Acquisition, Analysis, and Reporting, Among Individuals With Neurological Impairment (scientific article) (2018)
Tibial bone density, cross-sectional geometry and strength in Finnish pet rabbits: a peripheral quantitative computed tomography study (scientific article) (2018)
Higher step count is associated with greater bone mass and strength in women but not in men (scientific article) (2018)
Mikä meitä liikuttaa? (aikakauslehtiartikkeli) (2018)
Missä menet, Selkäliitto? (aikakauslehtiartikkeli) (2018)
Selkäliitolla juhlavuosi (2018)
Selkäsairaudet vuosikymmeniä yhteiskunnallisena ilmiönä (2018)
Vaikuttavuutta aktiivisella toiminnalla (2017)
Tampereen Seudun Selkäyhdistys - menestyksekästä toimintaa 25 vuotta (2017)
Tuoli jumppakumppanina (2017)
Selkäkuntoutuksen muutoksia vuosien saatossa (2017)
Liikuntaharjoittelu iäkkäiden kaatumisten ehkäisyn fysioterapiasuosituksessa (2017)
Yhdessäolosta ja yhdistyksestä voimaa (2017)
Selkäkuntoutuksen muutoksia vuosien saatossa (2017)
Sähköasentaja olkapääkipu (2016)
Exercise in treatment and rehabilitation of hip osteoarthriti (2016)
Kuntosaliharjoittelu pitää ikäihmisen toimintakykyisenä (2016)
Liikunta vähentää selkäpotilaan sairauspoissaoloj (2017)
Hoitohenkilöstön selkäkipujen taustalla selän rasittuneisuuden ja huonon kunnon lisäksi psykososiaaliset tekijät (2017)
Suojaako vapaa-ajan liikunta selkäkivulta? (2017)
Liikunta ja nivelrikko (2016)
Exercise training in treatment and rehabilitation of hip osteoarthritis (2017)
Toimintakykyä vai lihasvoimaa - millainen rooli liikunnalla on fysioterpiassa? (2016)
Nivelrikkoisen liikunta (2016)
Selkä tarvitsee päivittäistä kuormitusta (2016)
Tosimies on ihan tavallinen mies (2016)
Association between postural control and ACL injury risk among female elite handball and football players (2016)
TULE-liikunnan perusteet verkossa (2015)
Kestävyysjuoksu vahvistaa lonkkaa yhtä hyvin kuin voimakas iskutyyppinen kuormitus (2016)
Harjoittelu täsmähoitona niskakipuun ja päänsärkyyn (2016)
Liikunta on tehokas keino alaselän kivun ehkäisyssä (2016)
Monipuolisesti venyttelystä (2015)
Overdiagnosis of bone fragility in the quest to prevent hip fracture. (2015)
Alpine skiing is associated with higher femoral neck bone mineral density (2015)
Liikuntaharjoittelulla tehoa osteoporoosin omahoitoon ja harjoitteluun (2015)
Liikuntaharjoittelulla tehoa osteoporoosin omahoitoon ja kuntoutukseen (2015)
Hoida itse niskaasi (2015)
Adolescence physical activity is associated with higher tibial pQCT bone values in adulthood after 28-years of follow-up (2015)
Bone loss patterns in cortical, subcortical, and trabecular compartments during simulated microgravity (2014)
Helposti lihaskuntoharjoittelun alkuun (2015)
Teknologia ja tule-vaivat: ruutuaika kuormittaa niskaa (2014)
Association of sedentary behavior fo low back pain and / or neck pain: a systematic literature review (2014)
Tasapainoa ja liikehallintaa monipuolisella liikunnalla (2014)
Pystynkö vai en - pystyvyyskokemukset vaikuttavat toimintaamme (2014)
Tasapainon merkitys kasvaa iän myötä (2014)
Terveysliikuntaa ryhmässä - liikunta hyvinvoinnin tukena (2014)
Harjoita tasapainoa ja liikehallintaa selkävaivasta huolimatta. (2014)
Liikuntaneuvonta osana nivelrikon hoitoa (2014)
Liikehallintaharjoittelu helpottaa alaselkäkipua (2013)
Tule-KUNTOMITTA - a method to enhance musculoskeletal health (2013)
Tuki- ja liikuntaelinten kunnon testaus tukee harjoittelua (2013)
Selkävaivat hallintaan - neuvoja ja harjoittelua tarvitaan (2012)
Istuminen on nuorelle myrkkyä - toimintatavat tarkastukseen (2012)
Threshold-free automatic detection of cortical bone geometry by peripheral quantitative computed tomography (2012)
Pysy aktiivisena - psyykkiset tekijät ja selkäkivun kokeminen (2012)
Mieli ja keho liikkeelle - taijin monet ulottuvuudet (2012)
Selkäkipu muovaa aivoja ja häiritsee liikkeiden säätelyä (2012)
Taiji - itsepuolustuslajista kuntoutuksen menetelmäksi. (2012)
Motoriset taidot ovat yhteydessä hyvään lukutaitoon ja matemaattiseen osaamiseen 6-8-vuotiailla lapsilla (2012)
ASKO-kurssilta voimavaroja arkeen (2012)
Impact loading - Nature's way to strengthen bone (2012)
TULE-kuntomitta - työkalu tuki- ja liikuntaelimistön terveydeksi (2012)
Effects of high-impact training and detraining on femoral neck structure in premenopausal women (2012)
Mikä auttaisi, kun hartiat jumittaa, selkä kipeytyy? (2011)
Anatomical sector analysis of load-bearing tibial bone structure during 90-day bed rest and 1-year recovery (2011)
Exercise loading and cortical bone distribution at the tibial shaft (2011)
A full body musculoskeletal model based on flexible multibody simulation approach utilised in bone strain analysis during human locomotion (2011)
Kansalaisen Tule-KUNTOMITTA (2011)
Selän toiminnallinen harjoittaminen (2011)
Lanneselän ja niskahartiaseudun vaivat (2011)
Osteoporoosi ja kaatumistapaturmat (2011)
Imettävän äidin niskat jumissa (2011)
Liikuntakuormituksen aiheuttamien luun muodonmuutosten mallintamisesta ratkaisu kohdennettuun luukadon ehkäisyyn? (2011)
Lihaskuntoharjoitteet: TULE-kuntomitta -videot (2011)
Kipeä olkapää (2011)
Niskat jumissa, selkä kipeänä - mikä auttaisi (2011)
Nivelrikko (2011)
Tuleeko selkä kipeäksi istumalla? (2011)
Immobilization and bone structure in humans (2010)
Targeted exercise against osteoporosis: A systematic review and meta-analysis for optimising bone strength throughout life (2010)
Eväitä luuston terveydeksi (2010)
The effects of loading and estrogen on rat bone growth (2010)
Mitä neuvoksi nivelrikkopotilaalle? (2010)
Lämplig träning för artrospatienter? (2010)
Neuromuscular performance and body mass as indices of bone loading in premenopausal and postmenopausal women (2010)
Työikäisten tuki- ja liikuntaelinsairaudet Suomessa (2010)
Toimintakyky ja liikkumisen pelko vaikuttavat selkäkivuista toipumiseen (2010)
Potilaan odotukset vaikuttavat tule-vaivojen hoitotulokseen (2010)
Liikkuminen ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä (2010)
Nosta oikein (2010)
Tule-toimintakyvyn mittaaminen terveyskuntotesteillä (2010)
Työvälineitä liikunnan arvioimiseen ja edistämiseen, tule-toimintakyvyn mittaamiseen (2010)
Tuki- ja liikuntaelinterveyden hankkiminen ja säilyttäminen (2010)
Terveys, toimintakyky ja kunto - avainkäsitteitä (2010)
Neuvonnalla selkävaivat hallintaan (2009)
Neuvonnalla selkävaivat hallintaan (2009)
Taltuta niskakivut lihasharjoittelulla (2009)
Bone rigidity to neuromuscular performance ratio in young and elderly men (2009)
Monipuolinen liikunta tukee nuoren selän terveyttä. (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019