Tutkimus

Terve Urheilija -ohjelma

Sports and Exercise Safety in Finland

Terve Urheilija -ohjelma

 

Terve Urheilija -ohjelman ensisijaisena tavoitteena on nuorten urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden hyvää terveyttä tukevan valmennus- ja ohjausfilosofian edistäminen sekä liikuntaturvallisuutta ja urheilullista elämäntapaa edistävien käytäntöjen vieminen valmennuksen arkeen.

Hanke on suunnattu ensisijaisesti lajiliitoille, seuroille, liikunnan aluejärjestöille ja urheiluopistoille. Kohderyhmänä ovat pääasiassa valmentajat ja ohjaajat.

Terve Urheilija -ohjelma tuottaa informatiivista verkkomateriaalia ja kouluttaa aktiivisesti yhteistyökumppaniensa kanssa (mm. Suomen Valmentajat ry, Varalan urheiluopisto, useat lajiliitot). Hanke koordinoi myös urheiluravitsemuksen valtakunnallista asiantuntijaverkostoa (urheiluravitsemus.fi). Terve Urheilija -ohjelma on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista Ehkäisyohjelmaa yhdessä Terve koululainen ja Smart Moves -hankkeiden kanssa.

Terve Urheilija -ohjelman ja Pohjola Terveyden yhteinen Sporttimestari-toiminta tarjoaa valmentajille maksutonta koulutusta liikuntavammojen ehkäisyyn. Sporttimestari koulutti ensimmäisenä toimintavuonna (2017-18) 70 tilaisuudessa yli 600 valmentajaa, jotka valmentavat tuhansia nuoria. Yhteistyötä on tehty mm. jalkapallon, jääkiekon, koripallon, lentopallon, salibandyn, judon, tanssin ja voimistelun kanssa.

www.terveurheilija.fi

Terve Urheilija -ohjelman logo

 

Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) tavoitteena on terveellisten ja turvallisten liikuntatottumusten edistäminen sekä liikunnasta aiheutuneiden tapaturmien ja vammojen ehkäisy Suomessa.
Vuonna 2006 alkanut ohjelma tuottaa ja tarjoaa tietoa ja taitoa kehittävään, terveelliseen ja turvalliseen liikuntaan niin arkiliikkujille, kuntoilijoille kuin urheilijoillekin. LIVE edistää tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvia toimintoja, jotka tukevat liikkujien hyvää terveyttä.

Liikuntavammoille altistavat riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäiset tekijät ovat liikkujasta itsestään johtuvia, kuten sukupuoli, ikä, yleinen terveydentila, vireystila, liikehallintataidot, aikaisemmat vammat ja riskinottokyky. Ulkoiset tekijät liittyvät liikuntamuotoon ja olosuhteisiin, joita ovat esimerkiksi liikuntalaji, liikunnan intensiteetti, sääolosuhteet ja suojavarusteet. Nämä tutkimustietoon perustuvat liikuntavammojen riskitekijät ovat ohjanneet vahvasti LiVE-ohjelman sisältövalintoja.

LiVE-ohjelman tiedonvälityskanavina toimivat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat, opetus-, koulutus- ja viestintämateriaalit, kampanjat, koulutukset, aktiivinen toimiminen asiantuntijaverkostoissa ja uusien verkostojen luominen. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. LiVE-ohjelmaa koordinoivat Tampereen Urheilulääkäriasema ja UKK-instituutti. LiVE on saanut rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

 

Liikuntavammojen Valtakunnalliseen Ehkäisyohjelmaan kuuluu kolme hanketta:

  • Terve Urheilja
  • Terve koululainen
  • Smart Moves

Lue lisää: www.terveliikkuja.fi

 

Teksti tarkastettu 6/2018

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Mari Leppänen
Mari Leppänen
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori (TtT), Research and development manager, PhD
Puh. 046 922 2155
Hanke alkanut 2006
Julkaisuja
Tavoitteena Terve Urheilija jo 10 vuotta (2016)
Aterioilla rytmiä päivään (2015)
Sports and Exercise Safety in Finland: LiVE (2015)
Lisää terveitä harjoituspäiviä - yhteinen tavoite suomalaisessa urheilussa. (2016)
Sports and Exercise Safety in Finland: (2015)
Vauhti virkistää (2015)
Terve Urheilija -ohjelma ohjaajan tukena (2014)
Liikkeellä ilman kolhuja (2014)
Sports and exercise safety in Finland - LIVE: an implementation program to sport clubs and schools (2014)
Sports and exercise safety in Finland: LIVE - an implementation program to sport clubs and schools (2014)
Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus - tunnistamisesta hoitoon ja ehkäisyyn (2014)
Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus - miten tunnistan, hoidan ja ehkäisen (2014)
Urheilijan terveystarkastus lisää terveitä harjoituspäiviä (2013)
LiVE lisää lasten ja nuorten liikunnan turvallisuutta (2013)
Teko - promotion safety in school sports via internet and education (2013)
Sports and exercise safety in Finland: LIVE - an implementation program to sport clubs and schools (2013)
Urheilijan sydän (2013)
Terve urheilija-iltaseminaarissa käsiteltiin urheilijan sydäntä (2013)
Vauhti virkistää - liikkuminen osaksi arkea! (2013)
Vauhti virkistää (2013)
LiVE lisää lasten ja nuorten liikunnan turvallisuutta (2013)
Sports and Exercise Safety in Finland: A Nationwide Implementation Case to Teachers and Coaches (2012)
Hyvinvoiva lapsi ja nuori - liikuntaa, ravintoa ja lepoa sopivassa suhteessa -kalvosarja (2012)
Liikutaan - tehdään se kuitenkin fiksusti (2012)
Sports and Exercise Safety in Finland (LiVE): a nationwide implementation case (2011)
Sports and Exercise Safety in Finland (LiVE): a nationwide implementation case (2011)
LiVE KKK-opetusvideo (2011)
Kunnon ruokaa nuorelle urheilijalle -opetusvideo (2011)
Liikuntavammoja voidaan ehkäistä neuvonnalla ja harjoittelulla (2011)
Urheiluvammat ja niiden riskitekijät salibandyssa, jääkiekossa ja voimistelulajeissa (2011)
Sports and exercise safety in Finland (LIVE): a nationwide implementation case (2011) (2011)
Sports and exercise safety in Finland (LIVE): a nationwide implementation case (2011) (2011)
Lasten ja nuorten liikkuminen vähenee - miten kelkka käännetään? (2011)
Haasteena liikkumattomuus ja liikuntatapaturmat (2011)
Hyvä ryhti on liikunnan monitoiminen kantasolu (2011)
Yleisimmät nuorten liikkumista estävät vammat ja sairaudet (2011)
Tavoitteena terve salibandypelaaja (2010)
Turvallista liikuntaa - vinkkejä LiVE-ohjelman Kymppiympyrästä (2010)
Kouluikäiset liikkeelle - monipuolista liikuntaa ja urheilua (2009)
Kunnon ruokaa urheilijalle (2009)
Kunnon ruokaa nuorelle urheilijalle (2009)
Sports and Exercise Safety in Finland (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019