Tutkimus

Ulkoilututkimus — luontoympäristö ja liikunnan hyvinvointihyödyt

Metsäntutkimuslaitoksen johdolla tehtävä ulkoilun hyvinvointi- ja terveyshyötyjä sekä ympäristön muutosten vaikutusta ulkoiluun selvittävä yhteistyötutkimus.

Ulkoilun hyvinvointi- ja terveyshyötyjä sekä ympäristön muutosten vaikutusta ulkoiluun selvittävä yhteistyötutkimus, jossa ovat mukana Metsäntutkimuslaitos, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Tilastokeskus, Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja UKK-instituutti. Päävastuu tutkimuksen toteuttamisesta on Metsäntutkimuslaitoksella. UKK-instituutista tutkijaryhmässä on mukana erikoistutkija Olavi Paronen tehtävänään selvittää luonnossa ja rakennetussa liikuntaympäristössä harjoitettavan liikunnan hyvinvointikokemuksia.

 

Tausta

Kyselystä saatava tieto edistää ulkoilupalvelujen rakentamista ja hoitoa. Tietoja hyödyntävät kunnan ja valtion tahot, jotka rahoittavat ja hoitavat kävelyteitä, ulkoilualueita ja -reittejä, uimarantoja, nuotiopaikkoja, hiihtolatuja ja muita ulkoilun harrastamista helpottavia palveluja.

 

Tavoite

Ulkoilututkimuksella selvitetään miten suomalaiset ulkoilevat luontoympäristössä vapaa-ajallaan. Tutkimuksen avulla saadaan kattavat ulkoilutilastot, ja samalla tutkitaan myös mitä hyvinvointivaikutuksia ulkoilulla on, miten ympäristömuutokset vaikuttavat ulkoiluun, millaista on yksityismetsien virkistyskäyttö erityisesti vapaa-ajan asumisen yhteydessä ja miten rannikkoalueilla asuvat virkistäytyvät rannikolla, saaristossa ja merellä.

 

Aineisto

Kohderyhmänä ovat 15—74-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen aineistonkeruu on kaksivuotinen ja se alkoi tammikuussa 2009 päättyi vuoden 2010 lopulla. Yhteensä tutkimuksella pyritään saamaan tietoa noin 9000 suomalaisen ulkoilusta. Ulkoilututkimus 2010 toteutetaan internetkyselynä, jota täydennetään postitse lähetettävällä lomakkeella. Tutkimuksessa selvitetään miten suomalaiset kokevat ulkoilun luontoympäristössä vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa ja terveyteen sekä miten ympäristön muuttuminen kuten ilmaston lämpeneminen tai vesistöjen laadun heikkeneminen vaikuttavat ulkoilukäyttäytymiseen. Tutkimuksessa  hyödynnetään paikkatietoaineistoja (GIS), jolla täydennetään kyselyn vastanneiden henkilöiden tietoja asuinympäristöstä ja lähiluonnosta.

Metsäntutkimuslaitos selvitti yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa suomalaisten ulkoilutottumuksia vuosina 1998—2000. Tämä tutkimus kerää vastaavaa uutta tietoa. Uuden ja vanhan tutkimustiedon vertailu kertoo, mitä muutoksia ulkoilun harrastamisessa on tapahtunut kymmenessä vuodessa.

 

 

+ Lue koko kuvaus

Tutkijaryhmä Tuija Sievänen (Metla), Olavi Paronen (UKK-instituutti), Katja Borodulin (THL), Eeva Karjalainen (Metla), Kalevi Korpela (TaY), Marjo Neuvonen (Metla), Eija Pouta (MTT), Liisa Tyrväinen (Metla)
Yhteistyö Metsäntutkimuslaitos (Metla), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Tilastokeskus, Tampereen yliopisto (TaY), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Rahoittajat Ympäristöministeriö, Metsäntutkimuslaitos
Hanke alkanut 2009
Hanke päättynyt 2014
Julkaisuja
Analyzing the mediators beweeen nature-based outdoor recreation and emotional well-being (2014)
Ulkoilu luonnossa on hyvinvoinnin lähde (2012)
Luonnossa liikkuminen tekee hyvää mielelle ja ruumiille (2012)
Ulkoilu luonnossa elvyttää (2012)
Ulkoilun hyvinvointivaikutukset (2011)
Well-being effects of nature-based physical activity (2010)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019