Tutkimus

Fyysisen kunnon seurannan yhtenäistäminen EU-maissa

ALPHA-PROJECT: Field testing of a proposed health-related fitness test battery for adults aimed for public helath monitoring

Esitutkimus terveyskuntotestien käyttökelpoisuudesta ja toistettavuudesta työikäisen väestön terveyden ja toimintakyvyn yhtenäisestä seurannasta EU-maissa.


Tausta

UKK-instituutti on mukana EU:n rahoittamassa ALPHA-hankkeessa (Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and Fitness). Sen tavoitteena on yhtenäistää väestön fyysisen aktiivisuuden ja kunnon seurantamenetelmiä EU-maissa. UKK-instituutti vastasi hankkeessa käyttökelpoisen ja luotettavan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä mittaavan testistön laatimisesta työikäisen väestön terveyskunnon seurantaan.

 

Tavoitteet

Mittausmenetelmien luotettavuustutkimuksen päätarkoituksena on ollut selvittää työikäisen väestön terveyden ja toimintakyvyn seurantaan ehdolla olevien terveyskuntotestien ja Liikkumisympäristö-kyselylomakkeen toistettavuus viikon välein toteutettavissa mittauksissa.

 

Aineisto

Testikokonaisuuteen on valittu useita UKK-instituutissa kehitettyjä terveyskuntotestejä. Niitä on käytetty jo useita vuosia mm. terveydenhuollossa ja myös UKK-instituutin omissa tutkimuksissa, joissa ne on todettu turvallisiksi ja toimiviksi. Valintaperusteina ovatkin olleet testien hyvä soveltuvuus käytännön työhön sekä niiden kyky ennakoida terveyden ja toimintakyvyn muutoksia. Lisäksi testeiltä edellytetään, että eri testikeroilla tehdyillä mittaustuloksilla on hyvä yhtäpitävyys (toistettavuus).

Tarkasteltavat terveyskuntotestit ovat:

  • tasapaino ja ketteryys (yhdellä jalalla seisominen, takaperin kävely, 8-juoksu),
  • notkeus (hartianseudun liikkuvuus),
  • lihasvoima ja -kestävyys (puristusvoima, muunneltu punnerrus, staattinen selkätesti).

Tutkittavina on ollut terveitä, vapaaehtoisia 30—55-vuotiaita miehiä ja naisia (25 miestä ja 25 naista). Mittaukset tietylle henkilölle on suorittanut aina sama testaaja. Mittaukset on tehty UKK-instituutissa vuoden 2008 lopulla.

Tutkimuksen toimeksiantaja ja rahoittaja on Euroopan Unioni/ DG SANCO, jossa projektin koordinaattorina toimii professori Michael Sjöström (Karolinska Institute, The unit for preventive Nutrition, Department of Biosciences and Nutrition at Novum, Sweden).

The ALPHA-FIT Test Battery>>

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Jaana Suni
Jaana Suni
tutkimus- ja kehittämispäällikkö
terveystieteiden tohtori
Puh. 050 373 0253
Asiantuntemus
  • terveyden edistämisen dosentti (Tampereen yliopisto)
  • aikuisväestön terveyskunnon ja fyysisen toimintakyvyn mittaaminen ja arviointi
  • terveysliikunnan annostelu terveyskunnon eri osa-alueilla
  • selän terveys
Tutkijaryhmä Jaana Suni, Pauliina Husu, Marjo Rinne, Annika Taulaniemi
Yhteistyö Euroopan Unioni/ DG SANCO. Professori Michael Sjöström (Karolinska Institute, The unit for preventive Nutrition, Department of Biosciences and Nutrition at Novum, Sweden), professori Ilse de Bourdeaudhuij (Belgia Ghentin yliopisto)
Rahoittajat Euroopan unioni
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 21.10.2008 ( ETL-koodi R08156)
Rekisteriseloste ALPHA-rekisteri laadittu 3.10.2008
Hanke alkanut 2008
Hanke päättynyt 2009
Julkaisuja
Retest repeatability of motor and musculoskeletal fitness tests for public health monitoring of adult populations (2014)
Field-based fitness assessment in young people: the ALPHA health related fitness test battery for children and adolescents (2011)
Reliability of field-based fitness tests in youth (2011)
EU-maille yhtenäiset fyysisen aktiivisuuden ja kunnon mittausmenetelmät (2010)
Fitness for health: the ALPHA-FIT test battery for adults aged 18-69 (2010)
Kuntoa terveydeksi: aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69-vuotiaille (2010)
Criterion-related validity of field-based fitness tests in youth: a systematic review (2010)
EU:ssa kohti yhtenäisiä väestön fyysisen kunnon arviointimenetelmiä (2010)
Predictive validity of health-related fitness in youth: a systematic review. (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019