Tutkimus

Terveysneuvonnan käynnit perusterveydenhuollossa

Perusterveydenhuollon asiakaskäyntien terveysneuvonnan toteutumista selvittävä hanke yhteistyössä etelä-suomalaisen terveyskeskuksen kanssa.

 

Tausta

Suunnitelmat valtakunnallisen sähköisen sairauskertomuksen käyttöönotolle on synnyttänyt ajatuksen siitä, että perusterveydenhuollon terveysneuvonta ja ehkäisevä työ sisällytettäisiin sähköisen potilaskertomuksen ydintietoihin. Myös Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen Perusterveydenhuolto ja hoidontarve (PERHO) -hankkeen suunnittelun yhteydessä tuli esille tarve selvittää perusterveydenhuollon terveysneuvontakäyntejä.

 

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää terveysneuvonnan minimikriteerien toteutumista ja kirjaamista perusterveydenhuollon asiakaskäynneillä. Terveysneuvonnan toteutumisessa on tärkeää kuvata myös työntekijöiden ja asiakkaiden näkemyksiä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten ammattiryhmien välinen yhteistyö on toteutunut ja millaisia terveyneuvonnan keinoja terveyskeskuksessa on ollut käytössä. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikuntaneuvonnan toteutumista perusterveydenhuollon käynneillä, jotka liittyivät sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin ja aineenvaihduntasairauksiin.

 

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen yhteistyökumppanina toimineen terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien kirjaamat tiedot  18 vuotta täyttäneiden asiakkaiden avoterveydenhuollon toimipisteisssä päiväsaikaan tapahtuvista käynneistä ja niiden yhteydessä annetusta liikuntaneuvonnasta.

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Henkilöä ei löydy

Tutkijaryhmä Erja Toropainen, Riitta Luoto, Minna Aittasalo
Rahoittajat Sosiaali- ja terveysministeriö
Eettinen toimikunta UKK-instituutin eettinen toimikunta 14.8.2006
Hanke alkanut 2006
Julkaisuja
Liikuntaneuvonta sairauksiin liittyvillä asiakaskäynneillä terveyskeskuksessa (2009)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019