Tutkimus

Liikuntavammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisy jalkapalloa harrastavilla lapsilla

Risk factors of injuries and injury prevention in youth football

Rasitusvammojen ja äkillisten vammojen riskitekijät ja vammojen ehkäisymahdollisuudet jalkapallon junioripelaajilla.

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia liikuntavammojen anatomisia, fysiologisia, psykososiaalisia ja olosuhteisiin liittyviä riskitekijöitä sekä vammojen ehkäisymahdollisuutta neuromuskulaarisen harjoittelun avulla. Tutkimuksessa kehitetään myös luotettavia mittareita lasten liikehallinnan ja lihastasapainon arviointiin. Lisäksi kartoitetaan interventioryhmän harjoittelumyönteisyys ja sitoutuminen harjoitteluun. Tutkimus on toteutettu  vuosina 2013 - 2015.

Toteutus, aineistot ja menetelmät

Tutkimus toteutettiin Eerikkilässä toimivan Sami Hyypiä Akatemian (SHA) jalkapallon harrastajilla. SHA:ssa seurataan pelaajien kokonaisvaltaista kehittymistä kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä testileireillä. Seurantamenetelmiin kuuluu jalkapallossa kansainvälisesti käytössä olevia mittareita yleistaitojen, jalkapallotaitojen, pelikäsityksen, fyysisen kunnon ja psyykkisten ominaisuuksien seurantaan.

Terve Futaaja -tutkimus toteutettiin SHA-projektiin vuosille 2013 - 2015 valittujen jalkapalloseurojen pelaajien parissa (pokia ja tyttöjä, n=1500). SHA-leirien yhteydessä juniorit (10 - 14-vuotiaiden ikäluokat) suorittivat tutkimuksen testit, joilla mitattiin nivelten liikkuvuutta, lihasten venyvyyttä, tasapainoa ja liikehallintaa. Testien jälkeen kerättiin prospektiivisesti tiedot pelaajille sattuvista  liikuntavammoista.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (2013 - 2014) tutkittiin vammojen epidemiologiaa ja riskitekijöitä. Tutkimuksen toisessa vaiheessa tutkimusseurat satunnaistettiin harjoitus- ja kontrolliryhmään. Tammikuussa 2015 harjoitusryhmä aloitti 20 viikon pituisen harjoitusintervention. Kontrolliryhmä ohjeistettiin jatkamaan harjoittelua entiseen tapaan. Tulosmuuttujina olivat liikuntavammat ja niiden riskitekijät (mm. mitatut fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet) sekä suhtautuminen ja sitoutuminen harjoitteluun.

Hyödyntäminen

Hypoteesina oli, että tutkimuksen interventioon osallistuvien lasten liikehallinta ja lihastasapaino paranee, jolloin vammoille altistavien virhekuormitusten määrä ja edelleen vammojen ilmaantuminen vähenee. Systemaattinen liikuntavammojen ehkäisy lapsilla lisää terveyttä ja hyvinvointia sekä luo vankempaa pohjaa yksilön elinikäiselle liikunta-aktiivisuudelle ja liikuntamyönteisyydelle. Vammojen ehkäisy myös vähentää yhteiskunnalle aiheutuvia kuluja.

Tutkimuksen tiedonkeruu on päättynyt ja tutkimustuloksia analysoidaan ja julkaistaan vähitellen.

(Teksti tarkistettu 1/2018)

+ Lue koko kuvaus

Tutkijaryhmä Kati Pasanen (vastaava tutkija, assistant professor, Canada), Tommi Vasankari, Sari Aaltonen (HY), Hannele Forsman (JY ja SHA), Urho Kujala (JY), Niilo Konttinen (KIHU), Pekka Kannus, Jari Parkkari, Kathrin Steffen (OSTRC), Roald Bahr (OSTRC), Mari Leppänen, Anu Räisänen
Yhteistyö Sami Hyypiä Akatemia (SHA), Suomen Palloliitto, KIHU, Helsingin yliopisto (HY), Jyväskylän yliopisto (JY), Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) at Norwegian School of Sports Sciences
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (VTR)
Eettinen toimikunta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) eettinen toimikunta 10.9.2013 (ETL-koodi R13110)
Hanke alkanut 2013
KV-rekisterin tunnus ISRCTN14046021
Julkaisuja
Rasitusvammojen esiintyvyys on suuri jalkapalloa harrastavilla lapsilla: prospektiivinen tutkimus (konferenssiabstrakti) (2018)
Profile of acute injuries in U11-U14 football: a prospective 5-month follow-up study (poster) (2018)
Examining knee control as a risk factor for lower extremity injury: a prospective study in youth football players (poster) (2018)
Rasitusvammat yleisiä jalkapalloa harrastavilla lapsilla (ammattilehtiartikkeli) (2018)
Overuse injuries are prevalent in children's competitive football: A prospective study using the OSTRC Overuse Injury Questionnaire (scientific article) (2019)
Examining knee control as a risk factor for non-contact lower extremity injury: A prospective study in youth soccer (poster) (2018)
Investigation of knee control as a lower extremity injury risk factor (scientific article) (2018)
Adolescent sports injuries: frontal plane knee control as an injury risk factor and a screening tool (Väitöskirja) (2018)
Association between frontal plane knee control and lower extremity injuries: A prospective study on young team sport athletes (2018)
The effects of warm-up programmes on injury prevention and performance in adolescents´ football players (2016)
10 - 15 -vuotiaiden jalkapalloilijoiden tasapainon ja liikehallinnan yteys ketteryytteen ja suunnanmuutoskykyyn pallon kanssa (2016)
Osgood-Schlatterin ja Severin taudin ilmaantuvuus ja vaikutus harjoitteluun 9 - 13 -vuotiailla suomalaisilla jalkapallonpelaajilla (2016)
Nuorten jalkapalloilijoiden alaselkävammat (2016)
Terve Futaaja -tutkimus on käynnissä (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019