Tutkimus

Terveyttä edistävä liikuntaseura*

Yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Mukana UKK-instituutti sekä kansalliset liikuntalääketieteen keskukset.

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten 9.-luokkalaisten nuorten terveystottumuksia ja elämäntyyliä. Lisäksi selvitetään liikuntaseurassa harrastavien nuorten näkemyksiä ja kokemuksia urheiluharrastuksesta sekä kartoitetaan heidän terveystottumuksiaan ja terveydentilaansa.

Tutkimuksessa selvitetään myös suomalaisten lasten ja nuorten liikuntaseurojen terveyden edistämistoimintaa seurojen valmentajille ja toimihenkilöille lähetettävillä kyselyillä.

Aineisto ja menetelmät

Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) -tutkimukseen osallistuu yhteensä noin 1200 seuratoimintaan osallistuvaa nuorta eri puolilta Suomea. Koulujen kautta internetkyselyjä on täyttänyt yli 2000 nuorta 9.-luokkalaista. Sekä urheiluseuroissa harrastavien että harrastamattomien nuorten joukosta osa (yhteensä 600) kutsuttiin myös terveystarkastuksiin ja heidän liikunta-aktiivisuuttaan mitattiin liikemittarilla.

Tutkimuksen tarkka kuvaus Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla.

 

+ Lue koko kuvaus

Tutkijaryhmä JY: Sami Kokko, Lasse Kannas, Urho M Kujala, Tuula Aira, Jari Villberg; UKKi: Tommi Vasankari; Hgin urheilulääkäriasema: Lauri Alanko; Kuopion liikuntalääket. tl: Kai Savonen; LIKES: Harri Selänne; ODL liik.kl: Raija Korpelainen; Paavo Nurmi -k: Olli J Heinonen; TaULA: Jari Parkkari
Yhteistyö JY Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, UKK-instituutti, Hgin urheilulääkäriasema, Kuopion liikuntalääketiet. tutkimusl., Liikunnan ja kansanterv. edistämissäätiö LIKES, ODL liikuntaklinikka, Paavo Nurmi -keskus, Tampereen Urheilulääkäriasem
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö
Eettinen toimikunta KKSHP
Hanke alkanut 2013
Julkaisuja
Acute and overuse injuries among sports club members and non-members: the Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) study (scientific article) (2019)
Äkilliset ja rasitusvammat urheilijoilla ja ei-urheilijoilla: Terveyttä edistävä liikuntaseura -tutkimus (TELS) (konferenssiabstrakti) (2018)
Musculoskeletal examination in young athletes and non-athletes: The Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) Study (scientific article) (2018)
Tuki- ja liikuntaelimistön tutkimuksen toistettavuus urheiluseuratoimintaan osallistuvilla ja osallistumattomilla nuorilla ja ryhmien väliset erot ryhdissä, liikkuvuudessa ja liikehallinnassa (2017)
Periodic health evaluation in adolescents (2016)
Coaches' health promotion activity and substance use in youths sports (2017)
Physical activity, screen time and sleep among youth participating and non-participating in organized sports - the Finnsih Health Promoting Sports Club (FHPSC) study (2016)
Low back and neck and shoulder pain in members and non-members of adolescents´ sports clubs: the Finnish Health Promoting Sports Club (FHPSC) study (2016)
Finnish health promoting sports club study (hpsc) - the study protocol (2016)
Urheiluseurassa tapahtuva harjoittelu ja lepoverenpaine yläasteikäisillä nuorilla (2015)
Terveyserot seuranuorten ja ei-seuranuorten välillä: Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) (2016)
Urheiluseurassa tapahtuva harjoittelu ja lepo-EKG yläasteikäisillä nuorilla: TELS-tutkimus (2015)
Alaselkä- ja niska-hartiaseudun kipu urheiluseuratoimintaan osallistuvilla ja osallistumattomilla nuorilla (2015)
Äkilliset urheiluvammat suomalaisilla urheiluseuratoimintaan osallistuvilla ja osallistumattomilla nuorilla (2015)
Terveyttä edistävä liikuntasuera (TELS) (2015)
Low back and neck & shoulder pain in adolescent sports club participants and non-participants (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019