Tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Tutkimuksen johtajana toimii apulaisprofessori Sami Kokko. Liikkumisen ja paikallaanolon liikemittarimittauksista vastaa UKK-instituutti johtaja Tommi Vasankarin johdolla. Mittaukset toteutetaan yhdessä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoitteet

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7-19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä liikemittarin avulla.

Keväällä 2020 LIITU-tutkimus toteutetaan ensimmäistä kertaa toisella asteella, sekä lukioissa että ammattioppilaitoksissa. Tavoitteena on mitata liikemittareilla yhteensä 3000 nuoren liikkumista ja paikallaanoloa.

Aineisto ja menetelmät

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän kyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja.

Osa luokista osallistuu myös liikkumisen, paikallaanolon ja unen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon ajan (7 vrk). Valveilla ollessa mittaria pidetään kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään erilliseen rannekkeeseen. Suklaapalan kokoinen mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän. Mittari ei häiritse liikkumista tai unta, eikä siitä aiheudu käyttäjälle minkäänlaista terveydellistä haittaa. Mittarin käyttö opastetaan koulussa ja siihen saa myös kirjallisen ohjeen.

Katsele video liikemittarista.

LIITU-tutkimus pilotoitiin keväällä 2014 WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä. Jatkossa LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu tullaan toteuttamaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein. Joka toisella tutkimuskerralla tutkimus kohdennetaan peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin ja joka toisella kerralla toisen asteen opiskelijoihin.

Yhteistyö

Tutkimuksen yhteistyötahot:

UKK-instituutti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto.

Alueelliset yhteistyökumppanit tutkimuksen mittausten toteuttamisessa:

2020: Jyväskylän yliopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu (Liiku ry), Kisakallion urheiluopisto, Pajulahden urheiluopisto, Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka ja Folkhälsan

2018: Liiku ry, Kisakallion urheiluopisto, Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Kuortaneen urheiluopisto ja Liikuntakeskus Pajulahti

2016: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kisakallion urheiluopisto, Suomen Urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, ODL, Oulun Diakonissalaitos Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka, Vuokatin urheiluopisto ja Lapin urheiluopisto.

LIITU 2020 -sivusto tutkimukseen osallistuville: ukkinstituutti.fi/LIITU

Hankkeen esittely Jyväskylän yliopiston sivuilla

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 040 505 9157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen vara puheenjohtaja
Tutkijaryhmä 2020: JY: Sami Kokko, Katja Rinta-Antila, Jari Villberg; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä 2018: JY: Sami Kokko, Anette Mehtälä, Jari Villberg, Jorma Tynjälä; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä 2016: JY: Sami Kokko, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Riikka Hämylä, Jari Villberg; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola
Yhteistyö UKK-instituutti, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto.
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Eettinen toimikunta Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta
Rekisteriseloste

Tietosuojailmoitus

Hanke alkanut 2014
Julkaisuja
Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa (kirja-artikkeli) (2019)
Objektiivisesti mitatun paikallaanolon, liikkumisen ja unen määrä (kirja-artikkeli) (2019)
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2018 (kirja-artikkeli) (2019)
Results from Finland's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth (brief report) (2018)
Device-based physical activity levels among Finnish adolescents with functional limitations (scientific article) (2019)
Prevalence of adolescent physical activity-related injuries in sports, leisure time, and school: the National Physical Activity Behaviour Study for children and Adolescents (2018)
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (2016)
LIITU 2016 -TUTKIMUS: Mitattu tieto tarkentaa itsearvioitua tietoa - kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu riittävästi (2016)
Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa (2016)
Objektiivisesti mitattu paikallaanolo ja liikkuminen. (2016)
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2016 (2016)
Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019