Tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU)*

Yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopisto

Kyselytutkimuksen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopisto. Liikkumisen, paikallaanolon ja unen (ensimmäinen mittaus v. 2018) objektiivisesta mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoitteet

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava peruskouluikäisen lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä objektiivisen liikemittarin avulla. Vuonna 2018 mitataan lisäksi lasten ja nuorten unen määrää ja laatua.

Aineisto ja menetelmät

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa kolmas-, viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä, vuonna 2018 tutkimus laajenee koskemaan myös 1. luokkaa. Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän luokkakyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja.

Osa luokista osallistuu myös liikkumisen, paikalllaanolon ja unen objektiiviseen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon ajan (7 päivää). Päiväsaikaan mittaria pidetään kuminauhavyössä lantiolla ja yöaikaan ranteessa.

Katsele video liikkumisen mittaamisesta

LIITU-tutkimus pilotoitiin keväällä 2014 WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä. Jatkossa LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu tullaan toteuttamaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein. Joka toisella tutkimuskerralla LIITU-tutkimus toteutetaan erillisenä ja joka toisella kerralla WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä.

Yhteistyö

Tutkimuksen yhteistyötahot:

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto.

Alueelliset yhteistyökumppanit tutkimuksen mittausten toteuttamisessa:

2018: Liiku ry, Kisakallion urheiluopisto, Oulun Diakonissalaitos ODL Liikuntaklinikka, Kuortaneen urheiluopisto, Liikuntakeskus Pajulahti

2016: Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kisakallion urheiluopisto, Suomen Urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, ODL, Oulun Diakonissalaitos Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka, Vuokatin urheiluopisto ja Lapin urheiluopisto.

LIITU 2018 -sivusto tutkimukseen osallistuville www.ukkinstituutti.fi/liitu

Hankkeen esittely Jyväskylän yliopiston sivuilla

 

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 040 505 9157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen vara puheenjohtaja
Tutkijaryhmä 2018: JY: Sami Kokko, Anette Mehtälä, Jari Villberg, Jorma Tynjälä; UKK: Tommi Vasankari, Pauliina Husu, Anne-Mari Jussila, Kari Tokola, Henri Vähä-Ypyä 2016: JY: Sami Kokko, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Riikka Hämylä, Jari Villberg; UKK: Vasankari T, Husu P, Jussia A-M, Tokola K
Yhteistyö Jyväskylän yliopiston, UKK-instituutti, Kisakalliion urheiluopisto, Liikuntakesku Pajulahti, Kuortaneen urheiluopisto, Liiku ry, Oulun Diakonissalaitos ODLliikunntaklinikka, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki, Helsingin kaupunki
Rahoittajat Opetus- ja kulttuuriministeriö
Eettinen toimikunta Jyväskylän yliopiston eettinen toimikunta
Hanke alkanut 2014
Julkaisuja
Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa (kirja-artikkeli) (2019)
Objektiivisesti mitatun paikallaanolon, liikkumisen ja unen määrä (kirja-artikkeli) (2019)
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2018 (kirja-artikkeli) (2019)
Results from Finland's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth (brief report) (2018)
Device-based physical activity levels among Finnish adolescents with functional limitations (scientific article) (2019)
Prevalence of adolescent physical activity-related injuries in sports, leisure time, and school: the National Physical Activity Behaviour Study for children and Adolescents (2018)
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (2016)
LIITU 2016 -TUTKIMUS: Mitattu tieto tarkentaa itsearvioitua tietoa - kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu riittävästi (2016)
Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa (2016)
Objektiivisesti mitattu paikallaanolo ja liikkuminen. (2016)
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksen aineistonkeräys ja menetelmät 2016 (2016)
Liikuntavammat koulussa, vapaa-ajalla ja urheiluseuroissa (2015)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019