Tutkimus

Iällä ei ole väliä*

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoite on työrurien pidentäminen kaikissa ikäryhmissä. Työhyvinvointia kehittämällä pyritään pienentämään sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkeläisten määrää. Näin voidaan parantaa myös kuntien ja pk-yritysten taloutta ja tuottavuutta.

Hankkeen verkkosivut www.tyoika.fi

Hankkeenn tiedotuslehti 1/2017

Hankkeessa on neljä päätavoitetta:

 • Työurien pidentäminen nuorilla ikäluokilla, keski-ikäisillä ja yli 50-vuotiailla
 • Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeläisten määrän vähentäminen
 • Työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen työelämässä
 • Organisaatioiden talouden ja tuottavuuden parantaminen

 

Hankkeen kohderyhmiä ovat pk-yritykset, kunnat sekä muut julkisorganisaatot sekä niiden henkilöstö
 

Toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään

 • Työkykyjohtaminen ja esimiestyö
 • Kehitetään ja pilotoidaan yhteistoimintamalleja alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden välille
 • Kehitetään ja jalkautetaan organisaatioihin hyviksi koettuja työhyvinvointimalleja
 • Kehitetään työterveyshuollon, kuntoutuslaitosten ja pk-sektorin välisiä toimintamalleja
 • Tutkimusten avulla tuodaan uutta näkökulmaa työhyvinvointiin ja lainsäädäntötyöhön
 • Eri koulutustasojen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen
 • Nuorten aikuisten kokemusasiantuntijakoulutus
 • Hyvä terveyskunto, paikallaanolon vähentäminen ja tauottaminen
 • Hankkeen tekniset innovaatiot


Hankkeessa tarjotaan koulutusta yrityksille ja organisaatioille seuraavista aihealueista

 • Työpaikkaohjaajien valmennuskoulutus (UKK-instituutti)
 • Kokemuksiin perustuva voimavaravalmennus (DIAK-amk)
 • Työhyvinvointikoulutus (TAMK)
 • Työhyvinvoinnin Johtamisen Learning Camp (Prizztech Oy)
 • Vertaistuella parempaan työhyvinvointiin (TAKK)
 • Teknisen sovelluksen pilotointi: stressin ja burnoutin ennakointi (Metropolia)

Koulutukset käynnistyivät syksyllä 2016.

 

+ Lue koko kuvaus

Tutkijaryhmä Projektipäällikkö Jouni Tuomi, TAMK, Yliopettaja Susanna Hyväri, Diakonia-ammattikorkeakoulu, projetipäällikkö Suvi Kuparinen, Metropolia AMK, Projektipäällikkö Leila Partanen-Salosto TAKK, Kehittämisjohtaja Minna Nore, Prizztech Oy, Erikoistutkija Marjo Rinne, UKK-Instituutti
Yhteistyö Päätoimija: Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), osatoteuttajat: Diakonia ammattikorkeakoulu Oulusta, Metropolia ammattikorkeakoulu Vantaalta, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Prizztech Oy, Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti)
Rahoittajat ESR / Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Hanke alkanut 2016
Hanke päättynyt 2018
Julkaisuja
Uusi malli työhyvinvoinnin jalkauttamiseen – hankkeen vaikuttavuuden arviointi (ammattilehtiartikkeli) (2019)
Työpaikkavalmentajat työhyvinvoinnin edistäjinä (kehittämisraportti) (2018)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019