Tutkimus

Terve koululainen

Terve koululainen - TEKO
"Liikkeellä ilman kolhuja"

 

Terve koululainen (TEKO) -hankkeen tavoitteena on ehkäistä kouluikäisten lasten ja nuorten liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä edistää liikkumista koulussa ja vapaa-ajalla.
TEKOn kohderyhmänä ovat peruskoulun liikunnan ja terveystiedon opettajat, luokanopettajat, terveydenhoitajat ja muu henkilökunta, lapset ja nuoret sekä heidän vanhempansa.
Hanke tuottaa koulujen käyttöön monipuolista oppimateriaalia ja toimintamalleja, jotka tukevat ala- ja yläkoululaisten terveellistä ja turvallista liikettä. Maksuton materiaali on vapaasti käytettävissä hankkeen verkkosivuilla.
TEKO-hanketta jalkautetaan tiiviissä yhteistyössä useiden toimijoiden (mm. THL, Liikkuva koulu -ohjelma, LIITO ry, Valo ry, Liikenneturva) kanssa.
Terve koululainen -hanke on osa Liikuntavammojen Valtakunnallista ehkäisyohjelmaa yhdessä Terve Urheilija ja Smart Moves -hankkeiden kanssa.

www.tervekoululainen.fi

Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman (LiVE) tavoitteena on terveellisten ja turvallisten liikuntatottumusten edistäminen sekä liikunnasta aiheutuneiden tapaturmien ja vammojen ehkäisy Suomessa.
Vuonna 2006 alkanut ohjelma tuottaa ja tarjoaa tietoa ja taitoa kehittävään, terveelliseen ja turvalliseen liikuntaan niin arkiliikkujille, kuntoilijoille kuin urheilijoillekin. LIVE edistää tutkimustietoon ja käytännön kokemuksiin perustuvia toimintoja, jotka tukevat liikkujien hyvää terveyttä.

Liikuntavammoille altistavat riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäiset tekijät ovat liikkujasta itsestään johtuvia, kuten sukupuoli, ikä, yleinen terveydentila, vireystila, liikehallintataidot, aikaisemmat vammat ja riskinottokyky. Ulkoiset tekijät liittyvät liikuntamuotoon ja olosuhteisiin, joita ovat esimerkiksi liikuntalaji, liikunnan intensiteetti, sääolosuhteet ja suojavarusteet. Nämä tutkimustietoon perustuvat liikuntavammojen riskitekijät ovat ohjanneet vahvasti LiVE-ohjelman sisältövalintoja.

LiVE-ohjelman tiedonvälityskanavina toimivat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat, opetus-, koulutus- ja viestintämateriaalit, kampanjat, koulutukset, aktiivinen toimiminen asiantuntijaverkostoissa ja uusien verkostojen luominen. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. LiVE-ohjelmaa koordinoivat Tampereen Urheilulääkäriasema ja UKK-instituutti. LiVE on saanut rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöltä ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

www.terveliikkuja.fi

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Anne-Mari Jussila
Anne-Mari Jussila
hallinto- ja kehitysjohtaja, Administration and Development Director
liikuntatieteiden maisteri, Master of Sport Sciences, PhD student (childrens and adolescents physical activity and sedentary behaviour).
Puh. 044 288 2123
Asiantuntemus
  • lasten ja nuorten liikunnan edistäminen
  • tutkimustiedon levittäminen käytäntöön
  • Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma, LiVE
  • Terve koululainen -hanke, TEKO
  • Terve urheilija -hanke
  • Smart moves -hanke
  • vastuualueina taloushallinto, kiinteistö, ICT, koulutus ja viestintä
Hanke alkanut 2010
Julkaisuja
Move!sta on moneksi – kokemukset jakoon -koulutus starttaa (ammattilehtiartikkeli) (2019)
Tuntisuunnitelma unesta yläkouluun teknologiamaistiaisin (2016)
Aterioilla rytmiä päivään (2015)
Sports and Exercise Safety in Finland: LiVE (2015)
Sports and Exercise Safety in Finland: (2015)
Liikunnan ja tervestiedon opettajat portin avaajina koulun liikunnallistamisessa (2015)
Vauhti virkistää (2015)
Liikkeellä ilman kolhuja (2014)
Sports and exercise safety in Finland - LIVE: an implementation program to sport clubs and schools (2014)
Sports and exercise safety in Finland: LIVE - an implementation program to sport clubs and schools (2014)
TEKO - Viisas verryttelee. (2013)
LiVE lisää lasten ja nuorten liikunnan turvallisuutta (2013)
Liikkeellä ilman kolhuja (2013)
Sports and exercise safety in Finland: LIVE - an implementation program to sport clubs and schools (2013)
Vauhti virkistää - liikkuminen osaksi arkea! (2013)
Vauhti virkistää (2013)
LiVE lisää lasten ja nuorten liikunnan turvallisuutta (2013)
Sports and Exercise Safety in Finland: A Nationwide Implementation Case to Teachers and Coaches (2012)
Työkaluja koulun arkeen - Terve koululainen -hanke (2012)
Hyvinvoiva lapsi ja nuori - liikuntaa, ravintoa ja lepoa sopivassa suhteessa -kalvosarja (2012)
TEKO - Promoting Safety in School Sports via Internet and Education (2012)
Safety in School Sports (TEKO) (2012)
Ohjausmateriaalia koululaisten istumisergonomian parantamiseksi (2012)
Tampereen peruskouluissa vuonna 2010 sattuneet tapaturmat (2012)
Liikutaan - tehdään se kuitenkin fiksusti (2012)
Sports and Exercise Safety in Finland (LiVE): a nationwide implementation case (2011)
LiVE KKK-opetusvideo (2011)
Kunnon ruokaa nuorelle -opetusvideo (2011)
Liikuntavammoja voidaan ehkäistä neuvonnalla ja harjoittelulla (2011)
Sports and exercise safety in Finland (LIVE): a nationwide implementation case (2011) (2011)
Lasten ja nuorten liikkuminen vähenee - miten kelkka käännetään? (2011)
Haasteena liikkumattomuus ja liikuntatapaturmat (2011)
Hyvä ryhti on liikunnan monitoiminen kantasolu (2011)
Yleisimmät nuorten liikkumista estävät vammat ja sairaudet (2011)
Terve koululainen - liikkeellä ilman kolhuja (2010)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019