Tutkimus

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)

Hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon antamaa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta (painottaen liikuntaa, ravitsemusta ja unta) seuraavalle tasolle.

VESOTE-hankkeen yleisesite (pdf), lokakuu 2017

Hankkeen verkkosivut

Tiedote 30.8.2017

Hankkeella tavoitellaan terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien, liiallista istumista vähentävien ja ravitsemussuositusten mukaan syövien osuuden lisääntymistä sekä lääkkeettömien hoitokeinojen käytön yleistymistä univaikeuksien hoidossa hankkeeseen osallistuvilla alueilla.

Hankkeen päävastuu ja hallinnointi on UKK-instituutilla.

Vastaavat henkilöt UKK-instituutissa:

Tommi Vasankari, johtaja, Puh. 03 2829 201, 2. Puh. 040 5059 157, tommi.vasankari@uta.fi

Anne-Mari Jussila, koulutus- ja kehittämisjohtajapuh. 03 2829 266, 2. Puh. 044 2882 123, anne-mari.jussila@uta.fi


Tavoitteet alueellisella / paikallisella tasolla:

 • johdon ja eri toimijoiden sitoutuminen
 • hallinnonrajat ylittävä yhteistyö ja uudenlainen organisoituminen
 • elintapaohjaukseen liittyvän osaamisen vahvistaminen
 • toimivien välineiden ja vaikuttavien toimintatapojen (kuten tehokkaat hoitopolut ja hallinnon rajat ylittävät palveluketjut) käyttöönotto tai niiden vahvistaminen
 • tehokas viestintä
 • annetun elintapaohjauksen objektiivinen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi
 • edellisten toimien pohjalta tapahtuvaa edelleen kehittämistä
 • järjestöjen tarjoaman toiminnan integroimista tukemaan terveydenhuollon toimintaa
 • hankkeeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien hankeseuranta ja arviointi


Toimenpiteet

Hankkeen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää samanaikaisia toimenpiteitä monella toiminnan tasolla.

Hankkeessa panostetaan vahvasti elintapaohjauksen puheeksi ottamiseen, elintapaohjauksen toteuttamiseen ja seuraamiseen samanaikaisesti mm. alueen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalipalveluissa ja järjestöissä. Lisäksi hankkeessa luodaan vaativampaa elintapaneuvontaa tarvitseville hoitopolkuja ja monitoimijaisia palveluketjuja. Myös järjestöjen kanssa rakennetaan paikallisesti vertaistukea, ryhmiä ja tuetaan osallisuutta. Elintapaohjauksen tuki rakennetaan virtuaaliseksi elintapapoliklinikaksi, joka sisältää työkaluja henkilökohtaisen elintapaohjauksen toteuttamiseen, tietoa hoitopoluista ja palveluketjuista, elintapaohjauksen palvelutarjottimen sisältäen järjestöjen tarjoaman vertaistuen ja ryhmät, ym. sekä tukea ohjauksen antamiseen.

Myös sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden osaamista elintapaohjauksessa kehitetään sekä henkilökohtaisella että organisatorisella tasolla.


Toimijat:

Hankkeen päävastuu ja hallinnointi on UKK-instituutilla.

Valtakunnallisina järjestö- ja asiantuntijatoimijoina hankkeessa toimivat:

 • Kunnossa kaiken ikää -ohjelma / LIKES
 • Diabetesliitto
 • Mielenterveyden keskusliitto

Hankkeeseen osallistuu myös 10 sairaanhoitopiiriä:

 • Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri (EKSOTE)
 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (EPSHP)
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
 • Kainuu sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (KAINUU)
 • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP)
 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä ("Siun sote")
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri / Porin kaupunki (SASHP)
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VS SHP)


Edellä mainittujen sairaanhoitopiirien ohella toimintaan osallistuvat kyseisten alueiden kunnat sosiaali- ja terveydenhuollon ja osin liikuntatoimen osalta. Lisäksi kultakin alueelta hankkeeseen osallistuu laajasti liikunta- ja sote-järjestöjä.


Mukana olevat liikunnan aluejärjestöt:

Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PLU)

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu (PHLU)

 

Hankkeen sisältöasiantuntijat

Uni ja unettomuuden hoito: Helsingin Uniklinikka - VitalMed Tutkimuskeskus
Ravitsemus: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 

Hankealueella asuu yli 4 miljoonaa asukasta ja se käsittää 184 kuntaa (2015 tietojen mukaan).

 

 

+ Lue koko kuvaus

Yhteistyö Katso yllä: Toimijat
Rahoittajat STM:n kärkihanke (2017-18); edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti
Hanke alkanut 2017
Julkaisuja
Mkä ihmeen VESOTE? (ammattilehtiartikkeli) (2018)
Mitä VESOTEn jälkeen? (ammattilehtiartikkeli) (2018)
Mitatusti vaikuttavaa elintapaohjausta - miten syntyi ExSed-järjestelmä? (ammattilehtiartikkeli) (2018)
Vaikuttavaa elintapaohjausta uudistuvaan sote-kenttään (2017)
Liikuntaneuvonta osana elintapaneuvontaa (2017)
Mikä ihmeen VESOTE? (2017)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019