Tutkimus

Liikkumattomuuden kustannukset

Liikkumattomuuden kustannukset - kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja istumisen vaikutus yhteiskunnallisiin kustannuksiin

Hankkeessa selvitetään monialaisessa liikunta- ja terveystaloustieteellisessä yhteistyössä fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteys yhteiskunnalle aiheutuviin suoriin kustannuksiin (terveydenhuollon käynnit, sairaalapäivät, lääkkeet) ja tuottavuuskustannuksiin (sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet).

Hankkeen tavoitteet

1) Määrittää mitä terveyden kannalta liian vähäisen liikunnan yhteiskunnallisilla kustannuksilla tarkoitetaan
2) Selvittää onko fyysinen kunto, fyysisen aktiivisuuden määrä ja runsas istuminen yhteydessä yhteiskunnalle aiheutuviin suoriin terveydenhuollon kustannuksiin ja tuottavuuskustannuksiin
3) Arvioida terveydenhuollossa jo käytössä olevan Liikuntaneuvonnan palveluketjun ja käytäntöön helposti sovellettavan hoitohenkilökunnan alaselkäkipu tutkimuksen kustannus-vaikuttavuutta
4) Rakentaa malli, jolla fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon aiheuttamia kustannuksia voidaan jatkossa seurata


Tutkimusaineistot

Hankkeessa hyödynnetään laajasti erilaisia kansallisia aineistoja, joiden avulla voidaan selvittää terveyden kannalta riittämättömän liikunnan yhteydet yhteiskunnallisiin kustannuksiin. Laaja-alaiset aineistot mahdollistavat myös aikaisempaa tarkemman kustannusten suuruusluokan määrittämisen.
Tutkimusaineistoina käytetään Puolustusvoimien henkilökunnan mitatun fyysisen kunnon ja sairauspoissaolojen seuranta-aineistoa (PVTOKY), Varusmiesten fyysisen kunnon ja kehon koostumuksen muutosten seuranta-aineistoa (VATOKY), Alueellista terveys ja hyvinvointi (ATH) - tutkimusta, Suomi 100 väestötutkimusta, LIITU 2016 - tutkimusta sekä Lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät (LASERI) - tutkimusta. Lisäksi esimerkkeinä kustannusvaikuttavasta ennaltaehkäisevästä toiminnasta käytetään Liikuntaneuvonnan palveluketju-aineistoa ja ajoittaisesta alaselkäkivusta kärsivien naishoitajien selkäkipututkimusta (NURSE-RCT).

 

Toimijat

-UKK-instituutti (hankkeen päävastuu ja hallinnointi)
-Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
-Puolustusvoimat, Pääesikunta, Koulutusosasto, Toimintakykysektori (Liikunta-ala)
-Jyväskylän yliopisto kauppakorkeakoulu (JSBE)
-Tampereen yliopisto (terveystieteen laitos)
-Rambol Oy

+ Lue koko kuvaus

Vastaava tutkija

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 040 505 9157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen vara puheenjohtaja
Tutkijaryhmä Tommi Vasankari, Päivi Kolu (UKK-instituutti) ; Eino Havas (Likes), Jaakko Pehkonen (Jyväskylän yliopisto), Jaana Kari (Likes), Tuija Tammelin (Likes).
Rahoittajat Valtioneuvoston kanslia
Hanke alkanut 2017
Julkaisuja
Liikkumattomuus käy kalliiksi (tieteellinen artikkeli) (2018)
Liikkumattomuuden lasku kasvaa - vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset (2018)
Yhteenveto ja johtopäätökset (2018)
Malli liikkumattomuuden yhteiskunnallisten kustannusten laskemiseksi (2018)
Kansansairauksien riskiryhmään kohdennetut kustannusvaikuttavat terveydenhuollon toimintatavat (2018)
Fyysinen kunto ja sairauspoissaolot (2018)
Kirjallisuuskatsaus - liikkumattomuuden haitat (2018)
Kroonisten kansansairauksien kustannukset (2018)
Käsitteiden määrittely (2018)
Esipuhe (2018)
Onko vaikuttava interventio aina kustannusvaikuttavaa? (2017)

 

 
Edellinen muokkaus: 08.01.2019