Liikettä keholle - hyvinvointia mielelle

Mielen hyvinvointia liikkumisesta ja luonnosta

Tiedote 12.9.2013

Liikunnan terveyttä edistävät vaikutukset suomalaisten kansansairauksiin, kuten valtimosairauksiin ja tyypin 2 diabetekseen, tunnetaan jo hyvin. Jatkuvasti saadaan myös lisää tietoa liikkumisen positiivisista vaikutuksista mielen hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Liikettä keholle — hyvinvointia mielelle on teemana Valtakunnallisilla terveysliikuntapäivillä 18.—19.9.2013 UKK-instituutissa Tampereella.

Liikuntaa ja mielen hyvinvointia käsitellään monesta näkökulmasta: miten musiikki ja liikunta yhdessä vaikuttavat aivoihin, millainen on unen ja toisaalta ravitsemuksen suhde mieleen ja kuinka kehon tuntemusten kautta voidaan lähestyä mieltä. Vaikuttaako liikunta suoraan mieleen vai onko vaikutus välillistä, esimerkiksi liikunnan yhteisöllisyyden kautta.

Luonnossa liikkumisen tiedetään alentavan verenpainetta ja vähentävän stressiä aikuisilla — jo 20 minuutin luonnossa liikkuminen saa aikaan välittömiä vaikutuksia. Luonnossa oleilu parantaa tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä, ja esimerkiksi tarkkavaisuushäiriöisten lasten oireet vähenivät luonnossa oleilun jälkeen.

Seminaarissa pohditaan myös sitä, miten masentuneita henkilöitä voitaisiin motivoida liikkumiseen ja miten rakennettu ympäristö vaikuttaa ihmisten liikkumistapoihin. Nykyään liikuntaa suositellaan osaksi masentuneiden ja ahdistuneiden kokonaishoitoa.

 

Valtakunnalliset terveysliikuntapäivät, katso ohjelma >>

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014