Metabolinen oireyhtymä vaarana raskausdiabeetikoille

Raskausdiabeteksen riskiryhmässä joka viides nainen sairastui metaboliseen oireyhtymään vuosi synnytyksen jälkeen

Tiedote 30.5.2013

Raskausdiabetes on sokeriaineenvaihdunnan häiriö, joka todetaan ensimmäisen kerran raskausaikana. Se on yksi yleisimmistä raskaudenaikaisista komplikaatioista. Raskausdiabetekseen sairastuvilla naisilla on suurentunut riski sairastua myöhemmin metaboliseen oireyhtymään eli heille saattaa kertyä joukko valtimotautien riskitekijöitä, kuten suurentunut vyötärönympärys, alentunut HDL-kolesteroli (ns. hyvä kolesteroli) sekä kohonneet verenpaine, verensokeri ja veren rasva-arvot.

Tutkimuksessa selvitettiin metabolisen oireyhtymän yleisyyttä ja sen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä vuosi synnytyksen jälkeen raskausdiabeteksen riskiryhmään kuuluvilla naisilla. Tärkein metabolista oireyhtymää ennustava tekijä oli raskautta edeltävä ylipaino, joka kolminkertaisti metabolisen oireyhtymän riskin normaalipainoisiin verrattuna. Painonhallinta ennen raskautta ja sen jälkeen on paras tapa pienentää metabolisen oireyhtymän riskiä.

Jopa lähes viidenneksellä tutkimukseen osallistuneista naisista oli metabolinen oireyhtymä vuosi synnytyksen jälkeen. Heistä kolmella neljästä oli suurentunut vyötärönympärys (≥80 cm), yli neljänneksellä oli kohonnut paastosokeri ja yhtä monella alentunut HDL-kolesteroli.

Tutkimus on osa UKK-instituutin raskausdiabeteksen ehkäisyhanketta, joka toteutettiin 14 pirkanmaalaisessa äitiysneuvolassa. Metabolisen oireyhtymän määrittämistä varten mittauksissa kävi 150 naista, joiden keski-ikä oli 33 vuotta. Aiempien tutkimusten mukaan metabolista oireyhtymää sairastaa korkeintaan joka kymmenes samanikäisistä synnyttäneistä naisista.

UKK-instituutin tutkimusjohtaja Riitta Luoto on kirjoittanut pääkirjoituksen Journal of Pregnancyn erikoisnumeroon, jossa käsitellään äitien ja lasten terveyttä ja hyvinvointia. (Ks. http://www.hindawi.com/journals/jp/2013/537526/ )

Julkaisu

Puhkala J, Kinnunen TI, Vasankari T, Kukkonen-Harjula K, Raitanen J, Luoto R. Prevalence of Metabolic Syndrome One Year after Delivery in Finnish Women at Increased Risk for Gestational Diabetes Mellitus during Pregnancy. Journal of Pregnancy 2013;2013:139049. doi: 10.1155/2013/139049. http://www.hindawi.com/journals/jp/contents/

Lisätietoja
Jatta Puhkala
ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti
p. 03 282 9208
jatta.puhkala(at)uta.fi

Riitta Luoto
LT, tutkimusjohtaja, UKK-instituutti
p. 050 464 8482
riitta.luoto(at)uta.fi

 

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus

Preventing gestational diabetes among women at risk — a cluster-randomized controlled trial in primary health care

Kokeellinen interventiotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko tehostetulla ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla ehkäistä raskausdiabeteksen puhkeamista riskiryhmään kuuluvilla äideillä.

Lue tutkimus

 

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014