KunnonKartta starttaa

KunnonKartta starttaa - tietoa aikuisten fyysisestä kunnosta ja aktiivisuudesta

Tiedote 14.9.2017
Miten paljon suomalaiset todellisuudessa liikkuvat ja ovat paikallaan päivän aikana? Millaisessa fyysisessä kunnossa olemme? Entäpä kuinka paljon nukumme?

Tätä selvittääkseen UKK instituutti on aloittanut opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimuksen. Tarkoitus on tuottaa tietoa suomalaisten aikuisten (20‒69 v.) fyysisestä kunnosta, sekä liikemittarilla mitatusta paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta. Tutkimus selvittää yllä mainittujen tekijöiden yhteyttä mm. terveyteen liittyvään elämänlaatuun, sairastavuuteen, työkykyyn, terveyspalveluiden käyttöön sekä niistä yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin.

- Päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta, liikunnan harrastamisesta ja paikallaanolosta on tullut yhä tärkeämpi tekijä kansalaisten terveydelle ja hyvinvoinnille, sekä toisaalta työkyvylle. Näitä tekijöitä on perinteisesti arvioitu kyselyjen perusteella, mutta nyt niitä mitataan ensimmäistä kertaa laajalla otoksella objektiivisesti samanaikaisesti fyysisen kunnon ja unen mittauksien kanssa, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kertoo innostuneena.
- KunnonKartta -tutkimuksella saadaan ensimmäistä kertaa tarkka kokonaiskuva siitä, miten fyysisesti aktiivisia suomalaiset ovat, miten he nukkuvat ja missä kunnossa he ovat, Vasankari jatkaa.

Tutkimukseen kutsutaan yhteensä 10 500 henkilöä, jotka valitaan satunnaisotoksena 20‒69 -vuotiaasta väestöstä kuudelta alueelta Suomesta. Tutkimus tehdään laajalla yhteistyöllä, mukana ovat viisi Liikuntalääketieteen keskusta (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu), Työterveyslaitos, Likes-tutkimuskeskus (Jyväskylä), Helsingin kaupunki sekä paikallisia ammattikorkeakouluja.

Osallistujat vastaavat terveydentilaa ja liikuntatottumuksia kartoittavaan sähköiseen kyselyyn ja käyvät 1‒2 kertaa paikallisessa tutkimuskeskuksessa mm. kuntotesteissä ja verikokeissa. Lisäksi he saavat mukaansa liikemittarin, jolla mitataan fyysistä aktiivisuutta, paikallaanoloa ja unta.

Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola opetus- ja kulttuuriministeriöstä tähdentää, että tiedolla johtamisen strategian mukaan eri väestöryhmien liikunnan harrastamisen ja fyysisen aktiivisuuden todellinen tila tulisi olla selvitetty mahdollisimman kattavasti ja luotettavasti.
- KunnonKartta-tutkimus selvittää laajalla tutkimusyhteistyöllä työikäisen aikuisväestön liikunnan harrastamisen ja fyysisen aktiivisuuden tilan aikaisempaa tarkemmin. Peruskouluikäisten liikunnan ja fyysisen toimintakyvyn osalta tietoperustamme on vahvistunut viime vuosina merkittävästi LIITU-tutkimuksen ja MOVE!-mittausten ansiosta. Tärkeää on, että myös aikuisväestön liikunnasta ja fyysistä kunnosta saadaan kansallisen tason käsitys myös objektiivisesti mitattuna, Niemi-Nikkola toteaa.

Suomi 100 KunnonKartta -väestötutkimuksen mittaukset tehdään pääosin vuoden 2017 aikana, ja tuloksista tiedotetaan vuonna 2018.

Suomi 100 KunnonKartta -verkkosivusto


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 040 505 9157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen vara puheenjohtaja

 

 
Edellinen muokkaus: 14.09.2017