Mikä ihmeen VESOTE?

Mikä ihmeen VESOTE - Tavoitteena paremmat elintavat meille kaikille

Tiedote 30.8.2017

Menevätkö terveydenhoitajan neuvot liikkumisen lisäämisestä tai lääkärin neuvot terveellisestä ruuasta toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos? Toisaalta, tuntuuko sinusta, ettei terveydenhuollon vastaanotolla juurikaan puhuta elintavoista? Tarvitseeko suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto uusia tapoja vaikuttaa meidän elintapoihin ja sitä kautta terveyteen? Vastaus on ilmiselvä KYLLÄ ja vastaus on VESOTE. Mikä ihme VESOTE-hanke sitten oikein on?

- Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman VESOTE-kärkihankkeen tavoitteena on, että suomalaiset liikkuisivat enemmän, istuisivat vähemmän, söisivät monipuolisemmin ja terveellisemmin sekä nukkuisivat paremmin ilman lääkkeitä. Hanketta tehdään yhdessä sinulle ja minulle, meille kaikille, kiteyttää konsortiohankkeen ja UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.

Hankealue kattaa jopa 4 miljoonaa suomalaista


Erilaisia tapoja elintapaohjaukseen on Suomessa monenlaisia, mutta niiden vaikuttavuudesta ei tiedetä riittävästi. Samoin erilaiset käytännöt elintapaneuvonnassa vaihtelevat kovasti ympäri Suomen.

- Hyviä tapoja haluamme levittää laajalle ja huonommista haluamme luopua. Tavoittelemme VESOTEssa eri toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä, jotta jakaisimme toimivia ja vaikuttaviksi todettua elintapaohjauksen tietoa ja tapoja. Haluamme oppia yhdessä, Vasankari toteaa.

VESOTEssa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä. Valtakunnalliset isot toimijat ovat UKK-instituutti, Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma, Suomen Diabetesliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Helsingin Uniklinikka - VitalMed Tutkimuskeskus. Ravitsemuksen asiantuntemuksesta hankkeessa vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Mukana on myös kaksi liikunnan aluejärjestöä. Hankealueella on yhteensä yli 180 kuntaa ja noin neljä miljoonaa suomalaista.

Miten elintapaohjausta kehitetään VESOTEssa?

 

- Ammattilaisille suunnatut elintapaohjauksen verkkokoulutukset ja niihin kuuluvat alueelliset lähitapaamiset ovat hankkeessa keskeisessä roolissa. Tavoitteena on täydennyskouluttaa vuoden aikana n. 2000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Koulutuksissa käydään läpi esimerkiksi elintapojen puheeksi ottamista, liikunta- ja ravitsemusneuvontaa ja unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa, Vasankari kertoo.

Ensimmäinen liikuntaneuvonnan opintojakso alkaa jo syyskuun alussa Mikkelissä. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hankkeessa elintapaohjauksen kehittämisen kohderyhmänä ovat työttömät sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Kukin sairaanhoitopiiri on valinnut oman näkökulmansa elintapaohjaukseen ja siten myös täydennyskoulutukseen. Ensimmäinen liikuntaneuvontaan keskittyvä koulutusaalto viedään läpi kaikilla alueilla kuluvan syksyn aikana.

- Poikkihallinnollista yhteistyötä tulisi kehittää hyvin määrätietoisesti sairaanhoitopiirien alueilla. Palveluketjujen sujuvuus ja yhteistyön laajuus hyödyttävät sekä järjestelmien ylläpitäjiä että potilasta. On hienoa, että tässä hankkeessa myös kolmas sektori on vahvasti mukana kaikissa sen eri vaiheissa, Vasankari painottaa.

Tulossa mittari unen ja liikkumisen seurantaan


UKK-instituutti on kehittänyt jo useamman vuoden ajan objektiivista liikemittaria, joka mittaa myös unta.
- Enää ihmisen ei tarvitse arvioida unta ja liikkumista subjektiivisesti, vaan mittari kertoo faktaa reaaliaikaisesti asiakkaalle. VESOTE-hankkeen tavoitteena on, että myös sosiaali- ja terveysalan ammattilainen voi jälkikäteen hyödyntää mitattua tietoa vastaanotolla. Liikemittari on lähdössä syksyllä alueille pilottiin ja STM:n kanssa tehdään kovasti työtä pilvessä olevan tiedon siirtämiseksi erilaisiin potilastietojärjestelmiin, Vasankari lupaa.

VESOTE-hanke on kaksivuotinen ja sen rahoitus saadaan rahoittaa sosiaali- ja terveysminiseriön projektista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta.
Lue lisää VESOTE-hankkeesta: https://www.ukkinstituutti.fi/vesote

Katso lyhyt video, jossa Tommi Vasankari tiivistää, mistä VESOTEssa on kysymys.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VESOTE kuuluu ja näkyy vahvasti jatkossa ympäri Suomen.
Aihe on esillä myös 27. Valtakunnallisilla Terveysliikuntapäivillä, jotka järjestetään Helsingissä 11.-12.10.2017
Päivien teemana on: Päämääränä kustannusvaikuttava elintapaohjaus - yhteinen tehtävä

Tutustu Terveysliikuntapäivien ohjelmaan:
https://www.ukkinstituutti.fi/filebank/2811-2017_Terveysliikuntapaivat.pdf

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Tommi Vasankari
Tommi Vasankari
johtaja
lääketieteen tohtori, Director, Professor, MD, PhD
Puh. 040 505 9157
Asiantuntemus
  • liikuntafysiologian dosentti (Turun yliopisto)
  • WHO HEPA Europe hallituksen vara puheenjohtaja

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE)

Hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon antamaa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta (painottaen liikuntaa, ravitsemusta ja unta) seuraavalle tasolle.

Lue tutkimus

 

 
Edellinen muokkaus: 23.10.2017