Työmatkaliikunnan lisäämisessä paljon potentiaalia

Työmatkakävelyn ja -pyöräilyn lisäämisessä paljon potentiaalia

Tampereella tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että yli puolet mukana olleiden työpaikkojen työntekijöistä kulki työmatkansa pääosin omalla henkilöautolla. Työmatkakävelijöitä kyselyyn vastanneista oli noin 10% ja pyöräilijöitä 20%.

Kävelymatka oli yhteen suuntaan alle kilometrin mittainen ja pyörämatka noin kaksi kilometriä. Aikaa omin jaloin tehtävään työmatkaan kului alle 10 minuuttia.

Työntekijöiden työmatkakävelyä ja -pyöräilyä rajoittavat yleisimmin yksilölliset tekijät, kuten ajan puute ja toiseksi yleisimmin organisatoriset tekijät, kuten vaatteiden säilytystilojen puute työpaikalla. Lähes puolet työntekijöistä oli tutkimuksen mukaan kuitenkin halukkaita lisäämään työmatkakävelyä ja peräti kaksi kolmasosaa työmatkapyöräilyä. Yli 60 prosenttia myös ilmoitti, että heillä on mahdollisuus kävellä tai pyöräillä ainakin osa työmatkasta.

Tulokset perustuvat kyselyyn, joka tehtiin vuosina 2014-16 Hatanpään ja Hervannan alueella yhteensä 16 työpaikassa. Vastausaktiivisuus oli työpaikasta riippuen 15-70 prosenttia ja vastaajia kertyi kaikkiaan 1139. Kysely on osa laajempaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa KÄPY-tutkimusta, jonka päätarkoituksena on arvioida kävely- ja pyöräilyväylien parannustöiden ja niiden jälkeisten työpaikkakohtaisten edistämistoimien vaikutuksia työntekijöiden työmatkakävelyyn ja -pyöräilyyn.

 

Alkuperäisjulkaisu
Aittasalo M, Tiilikainen J, Tokola K, Seimelä T, Sarjala S-M, Metsäpuro P, Hynynen A, Suni J, Sievänen H, Vähä-Ypyä H, Vaismaa K, Vakkala O, Foster C, Titze S, Vasankari T. Socio-Ecological Intervention to Promote Active Commuting to Work: Protocol and Baseline Findings of a Cluster-Randomized Controlled Trial in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017;4:1257; doi:10.3390/ijerph14101257.

Työmatkakävelyn ja -pyöräilyn edistäminen Tampereella (KÄPY)

Tutkimuksessa selvitetään, millaisia vaikutuksia Tampereelle rakennettavalla kävelyn ja pyöräilyn laatuväylällä on alueen työpaikkojen henkilöstön työmatkaliikuntaan.

Lue tutkimus

 

KÄPY-tutkimuksen päätösseminaari: Viisaan liikkumisen työpaikka
Tampereella 14.12.2017

Tutustu myös Viksu-työkaluun, jonka UKK-instituutti ja Tampereen kaupunki ovat kehittäneet KÄPY-hankkeessa viisaan työmatkaliikkumisen edistämiseen.

 

Lisätietoja

Henkilöä ei löydy 
Edellinen muokkaus: 15.11.2017