Elintapojen parantaminen raskauden aikana

Elintapojen parantaminen raskauden aikana on hyväksi äidin ja lapsen terveydelle

 Tiedote 17.5.2011

Tehostetulla liikunta- ja ravitsemusneuvonnalla voidaan ehkäistä äidin sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin liittyvää sikiön suuripainoisuutta riskiryhmään kuuluvilla synnyttäjillä, selviää UKK-instituutissa tehdyssä tutkimuksessa.

Tutkimusryhmän johtaja, lääketieteen tohtori Riitta Luoto :
— Syntymäpaino vaikuttaa paitsi synnytyksen sujuvuuteen myös lapsen myöhempään painon kehitykseen. Liikunta- ja ravintotottumusten parantaminen raskauden aikana on siten hyödyllistä sekä äidin että syntyvän lapsen terveydelle.

Suomessa ja koko maailmassa yleistynyt raskausdiabetes on merkittävä riski äidin ja lapsen terveydelle synnytyksen aikana ja sen jälkeen. Nykyään joka kolmas suomalainen äiti on ylipainoinen raskauden alkaessa, mikä selvästi lisää raskausdiabeteksen vaaraa.

UKK-instituutin tutkimuksessa selvitettiin raskauden aikaisen elintapaneuvonnan vaikuttavuutta 14 pirkanmaalaisessa kunnassa*, jotka satunnaistettiin koe- ja kontrollikuntiin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 841 äitiä, joilla oli ainakin yksi raskausdiabeteksen riskitekijä, eli painoindeksi vähintään 25 kg/m², aiemmissa raskauksissa kohonnut raskausdiabetesriski tai suurikokoinen lapsi, diabetes lähisukulaisella tai ikää vähintään 40 vuotta.

Koealueen neuvoloissa odottavat äidit saivat viisi kertaa tehostettua elintapaneuvontaa liikunnasta, ravitsemuksesta ja painonnoususta. Lisäksi äideille järjestettiin fysioterapeutin ohjaamia kuukausittaisia liikuntatapaamisia. Kontrollialueiden neuvoloissa jatkettiin tavanomaista neuvontaa.

Elintapaneuvonnan tuloksena koeryhmän äidit lisäsivät kuidun ja hyvälaatuisten rasvojen osuutta ruokavaliossaan merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmien äidit. Raskauden loppuvaiheessa koeryhmään kuuluneiden äitien liikunta ei vähentynyt yhtä paljon kuin kontrolliryhmän äitien.

— Tutkimus osoitti, että koeryhmän äideillä lapsen syntymäpaino oli keskimäärin 133 g pienempi kuin kontrolliryhmän äitien lapsilla. Näin ollen raskausdiabetekseen liittyvää lapsen suurta syntymäpainoa voidaan ehkäistä tehostamalla riskiryhmään kuuluvien äitien liikunta- ja ravitsemusneuvontaa, kertoo lääketieteen tohtori Riitta Luoto.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan 17.5.2011 ilmestyvässä tieteellisessä verkkolehdessä PLoS MEdicine open-access-julkaisuna (eli se on verkossa avoimesti kaikkien saatavilla). Yhdysvaltalaisen Public Library of Science –kustantajan eri tieteenalojen open-access-julkaisut ovat erittäin arvostettuja.

Raskausdiabeteksen ehkäisy on tärkeä haaste ympäri maailmaa ja tutkimuksen tulokset ovat laajasti sovellettavissa erilaisissa väestöissä. Niinpä raportin tiivistelmä julkaistaan perinteisen englannin lisäksi espanjaksi, italiaksi, portugaliksi ja ranskaksi. PloS MEdicine –julkaisun yhteydessä on nähtävissä video lääketieteen tohtori Riitta Luodon esittämästä tutkimuksen yhteenvedosta englanniksi.

*) Mukana olleet pirkanmaalaiskunnat: Akaa, Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Mouhijärvi, Mänttä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Valkeakoski, Virrat, Vesilahti ja Ylöjärvi

Hankeessa tuotettiin liikuntasuositusaineistoa raskaana oleville ja synnyttäneille äideille 14 eri kielelle.

Julkaisu
Luoto Riitta, Kinnunen Tarja, Aittasalo Minna, Raitanen Jani, Ojala Katriina, Mansikkamäki Kirsi, Kolu Päivi, Lamberg Satu, Vasankari Tommi, Komulainen Tanja, Tulokas Sirkku, Primary prevention of gestational diabetes mellitus and large-for-gestational-age newborn by lifestyle counseling- a cluster-randomized controlled trial. (Raskausdiabeteksen ja gestaatioikään suhteutetun suurikokoisen lapsen primaaripreventio elintapaneuvonnalla — klusterisatunnaistettu kontrolloitu koe.) PloS MEdicine 2011.


Lisätiedot

Henkilöä ei löydy

Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa — raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus

Preventing gestational diabetes among women at risk — a cluster-randomized controlled trial in primary health care

Kokeellinen interventiotutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää, voidaanko tehostetulla ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla ehkäistä raskausdiabeteksen puhkeamista riskiryhmään kuuluvilla äideillä.

Lue tutkimus

 
Edellinen muokkaus: 17.11.2014