Liiallinen istuminen vaarantaa terveyden

Liiallinen istuminen vaarantaa terveyden

Mediatiedote 23.9.2011

Liikkumattomuus on noussut terveysriskien eturiviin. Istuminen vaarantaa terveyttämme enemmän kuin yleisesti tiedetään. Muun muassa monien tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen taustalta löytyy yksi yhteinen tekijä: pitkäkestoinen istuminen. Tämä koskee kaikkia ikäluokkia lapsista ikääntyneisiin. Päivittäisen istumista kartuttaa lapsilla ja nuorilla tietokoneen ja tv:n ääressä käytetty aika, aikuisilla päätetyön yleistyminen ja ikääntyneillä television katselu.

Valtakunnallisilla terveysliikuntapäivillä 28.—29.9.2011 UKK-instituutissa Tampereella pohditaan keinoja liikkumattomuuden ja sen aiheuttamien terveysriskien vähentämiseksi teemalla ”Lisää liikuntaa vai vähemmän istumista?”

Terveyden kannalta riittävälle liikunnan määrälle on olemassa suositukset, jotka on esitetty mm. Liikuntapiirakassa. Sen sijaan liikkumattomuuden raja-arvojen määrittämiseen tarvitaan vielä lisää tutkimusta. Tuoreiden tutkimusten mukaan liikkumattomuus on kuitenkin todettu itsenäiseksi kansansairauksien riskitekijäksi, joka on riippumaton harrastetun liikunnan määrästä. Toisin sanoen runsas istuminen saattaa romuttaa riittävänkin liikunnan terveysvaikutukset.

Liikenne- ja viestintäministeriön maaliskuussa 2011 julkaisemassa ”Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisessa strategiassa vuoteen 2020” linjataan tavoitteeksi kävely- ja pyöräilymatkojen lisääminen viidenneksellä vuodesta 2005. Tavoitetta edistää mm. yhdyskuntarakenteen ja lainsäädännön muuttaminen kevyttä liikennettä suosivaksi. Neuvotteleva virkamies Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriöstä kertoo puheenvuorossaan, millaisia vaikutuksia kevyen liikenteen lisäämisellä olisi sekä liikkumattomuuden että ilmastonmuutoksen ehkäisyyn.

Erityisesti nuorten istumiseen ja sen vähentämiseen seminaarissa paneudutaan torstaina. Tutkimusjohtaja Tuija Tammelin LIKES-tutkimuskeskuksesta kertoo Kanadassa tämän vuoden alussa julkaistuista lasten ja nuorten istumasuosituksista. Niiden mukaan 12—17-vuotiaiden tulisi minimoida päivittäiseen istumiseen käytetty aika. Tähän voidaan päästä muun muassa rajoittamalla viihteellinen ruutuaika kahteen tuntiin päivässä. Nuorten kohdalla Suomessa ollaan oltu edelläkävijöitä, sillä jo vuonna 2008 lasten ja nuorten liikuntasuosituksessa nostetaan esiin samanlainen ruutuajan rajoitus samalla kun suositeltiin 1—2 tunnin päivittäistä liikkumista.

Lisätiedot

 

Henkilöä ei löydy

 

21. Valtakunnalliset terveysliikuntapäivät 28.—29.9.2011, ohjelma

 
Edellinen muokkaus: 14.11.2014