Istuminen ja muu paikallaanolo täyttää suomalaisten päivän

Istuminen ja muu paikallaanolo täyttää suomalaisten päivän

Tiedote 3.9.2018

UKK-instituutin tuoreen Liikuntaraportin mukaan suomalaiset aikuiset istuvat tai ovat makuulla suurimman osan vuorokauden valveillaoloajastaan, keskimäärin vajaat 9 tuntia.

- Pääosa suomalaisten liikkumisesta on teholtaan kevyttä, ja reippaaseen saatikka rasittavaan liikkumiseen käytetään vain murto-osa vuorokaudesta, toteaa UKK-instituutin erikoistutkija Pauliina Husu.

Keskimäärin viidesosa aikuisista täyttää kestävyysliikuntasuosituksen eli liikkuu reippaasti ainakin kolmena päivänä viikossa yhteensä vähintään kaksi ja puoli tuntia. Terveyskuntotestien tulokset olivat miehillä paremmat kuin naisilla ja nuoremmilla ikäryhmillä paremmat kuin vanhemmilla.

Myös lapset ja nuoret istuvat tai ovat makuulla yli puolet valveillaoloajastaan eli vajaat 8 tuntia. Reippaasti tai rasittavasti he liikkuvat keskimäärin vain kymmenesosan ajasta eli alle 2 tuntia.

- Arkipäivinä lapset ja nuoret liikkuvat enemmän kuin viikonloppuna. Lisäksi reippaan ja rasittavan liikkumisen määrä vähentyy ja vastaavasti istumisen ja muun paikallaanolon määrä lisääntyy voimakkaasti iän myötä, Husu kertoo.

Eri ikäryhmien liikkuminen jakautuu päivän aikana monin tavoin. Erityisesti vähän liikkuvilla lapsilla ja nuorilla suuri osa arkipäivän liikkumisesta kertyy koulussa. 60 vuotta täyttäneillä päivän aktiivisin hetki sijoittuu puolenpäivän tietämille, mutta keski-ikäisillä aikuisilla näkyy myös toinen aktiivisuuspiikki alkuillan tunteina. Istuminen ja muu paikallaanolo sen sijaan jakautuu tasaisemmin päivän ajalle ja sitä on kaikilla ikäryhmillä runsaasti.

- Raportissa kuvaillut tuntitiedot antavat mm. merkittävästi tarkemman kuvan siitä, mihin aikaan päivästä suomalaiset liikkuvat ja milloin eri-ikäisten liikkumista voisi erityisesti lisätä. Tuntitieto on erinomainen lisä esimerkiksi erilaisia liikkumisen edistämisen toimenpiteitä suunnitteleville toimijoille, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari pohtii.

- Liikuntaraportin myötä voidaan sanoa, että Suomi on siirtynyt liikkumisen ja paikallaanolon raportoinnin osalta objektiivisen mittauksen aikakauteen, Vasankari kertoo.

Liikuntaraportti on järjestyksessään toinen valtakunnallista ja paikallista päätöksentekoa palvelevan liikuntatiedon yhteen kokoava raportti ja se julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa. Liikuntaraportin kokoaminen ja julkistus tukevat parhaillaan tehtävän Liikuntapoliittisen selonteon tietotarpeita.

Haastattelupyynnöt:

UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, p. 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

Liikuntaraportti

Husu P, Sievänen H, Tokola K, Suni J, Vähä-Ypyä H, Mänttäri A, Vasankari T. Suomalaisten objektiivisesti mitattu fyysinen aktiivisuus, paikallaanolo ja fyysinen kunto. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:30.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Raportin esittelyaineistot

 

 

 

 
Edellinen muokkaus: 06.09.2018