Parantavan vuorovaikutuksen menetelmässä asiakkaan kuunteleminen luo elintapaohjauksen ytimen

Parantavan vuorovaikutuksen menetelmässä asiakkaan kuunteleminen luo elintapaohjauksen ytimen

Tiedote 4.9.2018

Parantavan vuorovaikutuksen menetelmässä asiakkaan kuunteleminen luo elintapaohjauksen ytimen

- Tärkeintä parantavan vuorovaikutuksen menetelmässä on se, että kuunnellaan ja kuullaan, mikä asiakkaalle on tärkeää, sanoo suunnittelija Harry Köhler Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Köhler on ollut mukana VESOTE-hankkeessa kouluttamassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin yli 250 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista asiakkaan kohtaamiseen.

Liikunta-, ravitsemus- ja unineuvontaa käsitelleiden sisältökoulutusten rinnalla on koko hankkeen ajan kulkenut parantavan vuorovaikutuksen menetelmä, joka on terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu vaikuttavan viestinnän menetelmä.

- Keskusteluissa ammattilaisten kanssa on usein tullut esiin, että kun ammattilaisilla on paljon tietoa terveyteen vaikuttavista seikoista, aletaan ratkaista asioita asiakkaan puolesta. Elintapaohjauksen vinkit ovat kuitenkin tehokkaampia, jos malttaa ensin selvittää, mikä on ihmiselle tärkeää. Ihminen oivaltaa itse ja ryhtyy sitä kautta muutokseen, Köhler pohtii.

Suomessa kiinnitetään jo paljon huomiota potilaan ja ammattilaisen väliseen vuorovaikutukseen.

- Hyvä vuorovaikutus ei suinkaan aina ole potilaan miellyttämistä, vaan voi olla hankaliakin tilanteita, joista voi silti koitua hyviä muutoksia elämäntapoihin, Köhler huomauttaa.

VESOTE-hankkeen elintapaohjauksen koulutuksiin osallistunut ja Köhlerin opissa käynyt työfysioterapeutti Eeva-Liisa Jaakkola on kokenut parantava vuorovaikutus -menetelmän hyväksi omassa työssään.

- Olen ennenkin keskustellut asiakkaiden kanssa, mutta parantavan vuorovaikutuksen menetelmässä asiakkaan kanssa keskustellaan niin, että hän itse löytää itselleen tärkeät asiat, jotka eivät sillä hetkellä jostain syystä toteudu. Näin autetaan asiakasta löytämään asioita, joita hän on valmis vähitellen muuttamaan.

Jaakkolan vastaanotolle ihmiset ohjautuvat useimmiten tuki- ja liikuntaelinoireiden takia. Jaakkola kertoo esimerkin asiakkaasta, jolle liikunta tuntui aluksi aivan mahdottomalta kivun takia.

- Lapsiperheen kiireiseen arkeen eivät selkäkipuisen äidin kuntouttavat kävelylenkit tuntuneet sopivan. Kuitenkin hyvien keskustelujen kautta motivaatio liikunnan aloittamiseen vähitellen löytyi, ja parin tapaamisen jälkeen äiti oli kokenut ahaa-elämyksen. Hän kertoi omien kävelylenkkiensä säännöllisyydestä, ja myös hänelle tärkeä ulkoilu yhdessä perheen lasten kanssa liikkuen oli tullut mahdolliseksi voinnin parannuttua.

Varsinais-Suomen VESOTEssa on puhuttu paljon asiakkaan kohtaamisesta ja elintapojen puheeksiottamisesta.

- Mitä helpompaa ja rutiininomaisempaa puheeksiottaminen on, sitä useammin sitä tulee tehtyä, Köhler vakuuttaa.

Valtakunnalliset Terveysliikuntapäivät Seinäjoella 24.-25. lokakuuta

Parantava vuorovaikutus elintapaohjauksessa -puheenvuoro pidetään keskiviikkona 24.10. klo 14.15 alkaen. Esiintyjänä suunnittelija Harry Köhler Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.
Lisätietoa Terveysliikuntapäivistä.

Mikä ihmeen VESOTE?

UKK-instituutin hallinnoima VESOTE-kärkihanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeessa on mukana 11 sairaanhoitopiiriä, useita kuntia sekä järjestöjä. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista, vähentää istumista, monipuolistaa ravitsemusta ja edistää hyvää unta. Hanke saa rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä.
Lue lisää VESOTE-kärkihankkeesta.

Haastattelupyynnöt:

VSSHP, VESOTE-hankkeen projektipäällikkö Linda Dalbom, 050 355 2978, linda.dalbom(a)tyks.fi
UKK-instituutti, koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila, 044 288 2123, anne-mari.jussila(a)uta.fi

 Kuva: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen

 

 

Edellinen muokkaus: 31.10.2018