Terveysliikuntapäivät järjestetään laajalla yhteistyöllä Seinäjoella

Terveysliikuntapäivät järjestetään laajalla yhteistyöllä Seinäjoella - teemana elintapaohjauksen edistäminen

Tiedote 27.6.2018

 

UKK-instituutti on järjestänyt valtakunnallisia Terveysliikuntapäiviä jo lähes 30 vuoden ajan. Tänä vuonna kaksipäiväinen seminaari pidetään ensimmäistä kertaa Seinäjoella 24. - 25.10.2018.

Mukana järjestelyissä ovat kaikki Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -kärkihankkeen yhteistyötoimijat, erityisesti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.

Terveysliikuntapäivät tarjoavat erinomaisen täydennyskoulutusmahdollisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä liikunta-alan toimijoille arjen ammattilaisista aina päättäjiin saakka.

- Meillä Etelä-Pohjanmaalla panostetaan entistä enemmän elintapojen ohjaamiseen poikkihallinnollisesti. Ennaltaehkäisyllä on iso rooli maakunnan hyvinvointipolitiikassa, toteaa sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki.
-Tavoittelemme sitä, että Seinäjoki-sali täyttyy lokakuussa. Iloistemme myös siitä, että pääsemme esittelemään 300 terveyden edistämisen ammattilaiselle meidän omia hyviä elintapaohajuksen käytänteitä, jatkaa sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki.

Hyvinvoinnin uusi aikakausi - Sinua tarvitaan! -seminaarissa pureudutaan mm. uniterveyteen, ravitsemusohjaukseen ja liikuntaneuvontaan. Erityispaino seminaarissa on elintapaohjauksen puheeksi ottamisen edistämisessä ja vaikuttavien toimintatapojen levittämisessä.

- Elintapaohjauksen mahdollisuuksia on hyödynnetty yhteiskunnassa hyvin rajallisesti. Se kuuluu arkityönä laajalle ammattikunnalle sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta elintapaohjauksen osaamisen tasoa, erilaisia yhteistyöverkostoja ja toimintapoja tulisi vahvistaa vielä nykyistä laajemmalla yhteistyöllä. Elintapojen puheeksiottaminen vaatii myös vahvaa tahtotilaa sekä hyvää johtamista, sanoo UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
Lisätietoa seminaarista:

www.ukkinstituutti.fi/terveysliikuntapaivat

Haastattelupyynnöt:

Tommi Vasankari,040-5059157
Jaakko Pihlajamäki,
Anne-Mari Jussila, 044-2882123

Mikä ihmeen VESOTE-hanke?

Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitsemusta ja unta. Hankkeen lopullisena päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin.
VESOTE-hanke on yksi STM:n rahoittamista hallituksen kärkihankkeista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projektissa (2017-18). Hankkeessa on mukana 11 sairaanhoitopiiriä ja 7 isoa asiantuntijayhteistyökumppania. Hankkeen hallinnoinnista vastaa UKK-instituutti.

Lue lisää: www.ukkinstituutti.fi/vesote

 

 
Edellinen muokkaus: 27.06.2018