Uni vahvemmin mukaan elintapaohjaukseen

Uni vahvemmin mukaan elintapaohjaukseen

Tiedote 7.2.2018

UKK-instituutin VESOTE-kärkihanke on lanseerannut uudentyyppisen uniterveys-opintojakson sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Vastaanotoilla unettomuus tulee vastaan yhä useammin, mutta tällä hetkellä valtaosalta ammattilaisia puuttuu vielä tieto ja välineet unettomuuden Käypä hoito -suosituksen mukaiseen hoitoon.

- Useimmiten ammattilainen turvautuu oireen hoitoon määräämällä nukahtamislääkkeitä. Sen sijaan meidän pitäisi tunnistaa unettomuuden syitä ja lähteä korjaamaan niitä, sanoo unihoitaja, Helsingin Uniklinikka - Vitalmed Oy:n toiminnanjohtaja Anne Huutoniemi.
- Kemiallisesti hankittu uni on eri kuin fysiologinen, luonnollinen uni. En nyt sano, että nukahtamisvalmisteet tulisi poistaa maailmasta, mutta niiden käytön kanssa tulee olla huolellinen, koska niillä on todettu olevan melko paljon haittoja.

Unettomuus on aina oire ja sitä esiintyy kaikilla ihmisillä jossain elämän vaiheessa. Se kuuluu normaaliin elämään.

- Silloin kun puhumme unettomuushäiriöstä, joka on sairaus, niin yli puolet öistä nukutaan huonosti ja sitä on jatkunut pitkään, Huutoniemi määrittelee.
Käypä hoito -suositus määrittelee tilapäisen unettomuuden kestoltaan 1 - 4 viikon mittaiseksi. Lyhytaikainen unettomuus on kestoltaan 1 - 3 kuukautta, ja pitkäaikainen unettomuus on jatkunut yli kolme kuukautta. Tuolloin voidaan jo puhua kroonisesta unettomuudesta.
- Uni voi olla vaikeutunut monella tapaa. Voi olla nukahtamisvaikeuksia, yöuni on katkonaista tai herätään aamuyöllä ennen aikojaan. Se kuitenkin vaikuttaa selkeästi päiväaikaan, ja ihminen kokee väsymystä. Unettomuus selvästi haittaa elämää.

Tutkimukset unen tärkeydestä ihmisen terveydelle ovat viime vuosina lisääntyneet. Uuden uniterveys-opintojakson tavoitteena on lisätä tietoa unen osuudesta kokonaisterveyteen ja häiriintyneen unen aiheuttamista liitännäissairauksista. Näitä ovat muun muassa kakkostyypin diabetes, sepelvaltimotauti, ylipaino ja masennus. Tiedetään myös, että esimerkiksi painonpudotus on hankalaa, jos ihmisellä on unettomuutta.

- Opintojaksolla ammattilaisille jaetaan tietoa normaalista unesta, unen rakenteesta, unen tehtävistä ja vireystilaan vaikuttavista tekijöistä. Nämä helpottavat ammattilaista työssään, kun hän ymmärtää vireystilaan, unen ja valveeseen vaikuttavien tekijöiden toiminnasta. Näitä asioita voidaan silloin kysyä ja niihin voidaan tarttua. kertoo Huutoniemi.
- Unesta ei ole osattu kysyä, koska ei ole ollut keinoja korjata asiaa. Opintojakson käytyään sote-alan ammattilainen pystyy ottamaan uniterveysasian esille ja ohjeistamaan asiakasta tarvittaessa eteenpäin.
- Mitä varhaisemmassa vaiheessa unettomuuteen puututaan, sitä suurempi mahdollisuus on välttää unettomuuden kroonistuminen, Huutoniemi toteaa.

VESOTE-kärkihankkeen tavoitteena on lisätä elintapa-asioiden puheeksi ottamista vastaanotoilla. Uniterveysosaaminen tulee tämän myötä osaksi elintapaohjausta liikuntaneuvonnan ja ravitsemusohjauksen rinnalle. Elintapaohjauksen verkkokoulutuksessa on nyt mukana lähes 800 ammattilaista. Tavoitteena on kouluttaa reilusti yli 1000 ammattilaista 10 eri sairaanhoitopiirin alueella. Mukana on sote-alan ammattilaisten lisäksi myös liikunta-alan ammattilaisia ja järjestöjen toimijoita sekä asiantuntijoita.

- Elintapaohjauksessa pyritään ihmisen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen, jolloin myös tavoitteen asettaminen tehdään yksilölähtöisesti, sanoo UKK-instituutin koulutus- ja kehittämisjohtaja Anne-Mari Jussila.
Haluamme luoda kärkihankkeen kautta positiivista ilmapiiriä elintapaohjauksen ympärille. Ammattilaisten tulisi ottaa elintapa-asiat esille yhä useammin ja asiakkaan tulisi olla valmis myös keskustelemaan aiheesta rakentavasti, omista lähtökohdistaan eteenpäin ponnistaen. Lisäksi tavoitteenamme on rakentaa vahvoja alueellisia palveluketjuja, joissa asiakkaat siirtyvät eri hallinnon alojen asiantuntijoiden vastanotoille saamaan suunnitelmallista ohjausta elintapa-asioissa, Jussila toteaa.


Lisätietoja:

UKK-instituutin hallinnoima VESOTE-kärkihanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Hankkeessa on mukana 10 sairaanhoitopiiriä, useita kuntia sekä järjestöjä. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten liikkumista, vähentää istumista, monipuolistaa ravitsemusta ja edistää hyvää unta. Hanke saa rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriöltä. Lue lisää: www.ukkinstituutti.fi/vesote
Anne-Mari Jussila, 044 288 2123 anne-mari.jussila(at)uta.fi

Asiantuntijana VESOTE-kärkihankkeen uniterveyskokonaisuudessa on Helsingin Uniklinikka - Vitalmed Oy: https://www.uniklinikka.fi/
Anne Huutoniemi, 010 231 1481, anne.huutoniemi(at)vitalmed.fi

 

 

 
Edellinen muokkaus: 07.02.2018